Taşkın Tuna

Fizik Mühendisi, Bürokrat, Yazar

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Yazar, Bürokrat, Fizik Yüksek Mühendisi 1964, Ankara doğumlu. Bürokrasinin üst kademelerinden gelen bir yazardır. 1962 yılında Ankara Fen Fakültesinden Fizik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Fizik yüksek mühendisi olarak bir süre DMİ Genel Müdürlüğünde çalıştı. Almanya’da stajını tamamladıktan sonra 1969 yılında İngiltere’de Reading Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi gördü, burada Master düzeyinde ihtisas yaptı.

Yurda dönüşünde ODTÜ’de öğretim görevlisi olarak çalıştı. ABD’de çevre sorunları konusunda da eğitim gördü. 1987-91 yılları arasında İngiltere’de Avrupa Meteorolojik Tahmin ve Araştırma Merkezine uzman olarak hizmet verdi. Daha sonra yurda dönerek Çevre Bakanlığına genel müdür olarak atandı ve burada da üç yıla yakın bir süre çalıştıktan sonra emekli oldu.

Taşkın Tuna’nın çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, edebiyat ve düşünce eserlerinin yanı sıra ayrıca uzay fiziği ile ilgili kitapları da vardır.

 

ESERLERİ:

 

Deneme-Düşünce: Adnan Menderes’in Günlüğü (2002), Oku Ama Neyi? Simurg: Otuz Kuşun Öyküsü (2002, 2014), Son Basamak (2003, 2014), 1x1bir Çarpı Bir - Bütün Sayılarda Bir Vardır (Abdülkadir Geylani, Yunus Emre, Taşkın Tuna, Mevlana Celaleddin-i Rumi, 2004), Ol Dedi Oldu 1 - Big - Bang'in Nefes Kesen Öyküsü (2007), Ol Dedi Oldu 2 Ama Nasıl Oldu? (2007), Şeytani Bilinç Muhammedi Bilince Karşı (2010),  Muhteşem Tasarım (2012),

 

Öykü: Ölü Köpeğin Dişleri - Sen Neye Hazırsan O da Sana Hazır (Denemeler ve öyküler, 2002), Bir Elma İki Ayna: Bir İkiye Nasıl Yansıdı? (2003,2014),

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Taşkın Tuna kimdir? - Taşkın Tuna kitapları (1000kitap.com, idefix.com, 22.06.2019).

1X1 - BİR ÇARPI BİR BÜTÜN SAYILARDA BİR VARDIR

1X1  - BİR ÇARPI BİR

BÜTÜN SAYILARDA BİR VARDIR

 

TAŞKIN TUNA

 

Abdülkadir Geylani (Mazandaran; d. 1078 - ö. 1166), İslam bilgini. Kadiri tarikatının kurucusudur.1078 yılında İran'ın Geylan şehrinde doğdu. Künyesi, Ebu Muhammed'dir. Muhyiddin, Gavs-ül-a'zam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ul-evliya, Kutb-i a'zam gibi lâkabları vardır. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Peygamber torunu Hasan bin Ali'nin oğlu olan Hasan el-Mu'tena'nın oğlu Abdullah el-Kâmil'in soyundandır. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup seyyidedir. Bunun için Abdülkadir Geylani, hem seyyid, hem şerifdir. Abdülkadir Geylani, 1166'da Bağdat'ta vefat etti. Türbesi Bağdat'tadır.

Muhyiddîn, Kutb-i Rabbânî, Kutb-i a'zam, Gavs, Gavs-ül a'zam, Sultân-ul-evliyâ (evliyaların sultanı) olarak da anılır. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Babası Ebu Salih bin Musa Cengidost'tur. Annesinin ismi Fatıma, lakabı Ümm-ül-hayr olup o da peygamber soyundan gelmektedir. Bundan dolayı hem Seyyid hem de Şerif'tir.İran'ın Amol şehrinde 1078 (h.471) yılında doğdu. 1166 (h.561) yılında Bağdat'ta vefat etti. Türbesi Bağdat'tadır.

Doğmadan önce peygamber babasının rüyasına girer ve der ki ona iyi bak o benim oğlumdur der ve ileride büyük bir veli olacağının haberini verir.

Doğduğunda babası Musa Cengidost, oğlunun karşısında namaz kılar vaziyette, elleri bağlı olarak saygı göstermiştir.Çok küçük yaşlardan itibaren farklı bir yapısı olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Bağdat'ta dönemin tanınmış âlimlerinden dersler alarak hadis, fıkıh ve tasavvuf eğitimini geliştirdi. Hocalarından Ebu Said Mahzumi'nin medresesinde haftada üç gün pazartesi, salı ve cuma gecesi verdiği ders ve vaazları çok yoğun ilgi görmüştür. İslam tasavvufunu herkesin anlayacağı şekilde sundu. Önceden Şafii mezhebinde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzere olduğundan, Hanbeli mezhebine geçti ve bu tercihi mezhebin yayılmasında etkin bir yeri olmuştur.

Abdülkâdir Geylânî çok sayıda kız ve erkek çocuk sahibi olmuştur. Onlar vâsıtasıyla Kadirilik Mısır, Kuzey Afrika, Endülüs (İspanya), Irak, Suriye ve Anadolu'ya yayılmıştır. Oğullarından Ebû Abdurrahmân Şerafeddîn Îsâ Mısır'a yerleşmiş olup Mısır'daki Kâdirî şeriflerin dedesidir. Abdülkâdir Geylânî'nin torunları, Kuzey Afrika'da daha çok "Şerif", Irak, Suriye ve Anadolu'da ise Seyyid ve Geylânî diye anılmaktadır.

 

Arka Kapak

 

Yazar: Arka Kapak

OL DEDİ OLDU 2 AMA NASIL OLDU?

OL DEDİ OLDU 2 AMA NASIL OLDU?

 

Taşkın TUNA

 

Dualarımızda asla yalan yoktur. Kendimizi neden aldatalım? Zayıflığımızdan, âcizliğimizden ve çaresizliğimizden hiç utanmadan dua ederiz. Duanın dilini bilmeyenler aslında dünyanın da dilini bilmiyorlar demektir. Çünkü rüzgârların uğultusunu, dalgaların hışırtısını, kuşların cıvıltısını, suların şırıltısını duymayanlar; rengârenk kelebeklerin kanat çırpışlarını, al renkli lalelerin, masmavi menekşelerin sapsarı papatyaların açılışını görmeyenler, duayı nereden bilsinler? Duanın dilini bilmeyenler, hayatla aynı dili konuşamazlar!

İşte tevhidin bütün boyutları ve incelikleri ile anlaşılması için, OL DEDİ OLDU’nun açılımı gerekiyor. Bunun için bilimin sağlam basamaklarından yukarıya, tepeye; ta üst düzeye çıkarak, Evren’i oradan hem seyre dalacağız ve hem de dualarımıza oradan bilinçle devam edeceğiz! ...

 

Arka Kapak

 


Yazar: Arka Kapak

SON BASAMAK

SON BASAMAK

 

Taşkın TUNA

 

Evrenin tamamını oluşturan atomik düzeydeki parçacıkların her biri ve bunlar arasında varolan olağanüstü derecedeki sıkı ilişkiler, matematik prensiplere dayalı dantel gibi örülmüş düzenlemelerin, yasalaşmış örnekleri ile doludur. Böylesine ahenkli, öylesine muhteşem ve öylesine harika bir sistemdir ki; burada şans ya da tesadüflere, olasılık ya da olanaklara, seçenek ya da rastlantılara yer yoktur. Her mekan ve zaman boyutunda olması gereken neyse, o olur. Her şey ve her olay kendi yerinde; nerede ve nasıl bulunması ve oluşması gerekiyorsa, oradadır ve o zamandadır. Talih, rastlantı, şans, zar ve fal oyunları, evrensel bütünlük içinde yer almaz. Olayların kendi doğal seyri içindeki akımı, üstün bir planlamanın bilimsel örnekleriyle doludur. Orada, yani evrende, bir yaprak bile kendinliğinden kıpırdamaz. Bu insanın ancak uzun ve derin bir iç serüvenle kavrayabileceği, şaşkınlık verici bir olaydır. Belki de bunun için "Son Basamak" bir hayret ve hayranlık vadisidir...

 

Arka Kapak

 

Yazar: Arka Kapak

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör