Ahmet Akgündüz

Profesör, Araştırmacı Yazar, Osmanlı Tarihçisi, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
12 Şubat, 1955
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

Tarih profesörü, akademisyen, yazar. 12 Şubat 1955, Çüngüş / Diyarbakır doğumlu. İlkokulu doğduğu köyde okudu. Gaziantep İmam Hatip Lisesi, Gaziantep Lisesi (1976), Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi (1980) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1982) mezunu. “İslâm ve Osmanlı Hukukunda Kira Akdinin Sona Erme Sebepleri” (1983) teziyle yüksek lisans, “İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi” (1986) teziyle doktora yaptı. 1987’de doçent, 1993’te hukuk profesörü oldu. Araştırma görevlisi olarak Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (1982-86), doçent ve profesör olarak Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (1986-92), Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde hukuk profesörü ve dekan (1993-99) olarak görev yaptı.

Bir süre rektörlüğünü de üstlendiği Hollanda İslâm Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Üniversitelerdeki görevlerinin yanı sıra Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Uzman Müşavirliği (1986-89), Başbakanlık Devlet Arşivleri Danışma Kurulu üyeliği (1989-92) yaptı. 1994 yılından itibaren Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de sürdürdü. 1997-1998 ders yılında Princeton Üniversitesinde Misafir Profesör olarak araştırmalarda bulundu. 2001 yılından itibaren Rotterdam İslâm Üniversitesi Rektörlüğünü yürüttü.

Makaleleri 1986’dan itibaren çeşitli üniversite dergileri ile Belleten, Türk Dünyası Araştırmaları, Vakıflar, Türkiye Günlüğü vd. dergilerde yayımlandı. Arapça, İngilizce, Flemenkçe ve Farsça bilen Akgündüz, evli ve iki çocukludur.

ESERLERİ:                                                                                                                      

Mukayeseli İslâm ve Osmanlı Hukuk Külliyatı (1986), İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi (1988), Şer’iye Sicilleri I-II (II. Cilt heyet ile, 1989), Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası (1989), Türk Hukuk Tarihi / I. Cilt: Kamu Hukuku, II. Cilt: Özel Hukuk (Halil Cin ile, 1989), Kadri Paşa’nın İslâm Eşya ve Borçlar Hukuku Kodu (1989), Belgeler Gerçekleri Konuşuyor I-V (1989-92), Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / I. Kitap, Osmanlı Hukukuna Giriş ve Fatih Devri Kanunnameleri (1990), Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / II. Kitap, Bayezid Devri Kanunnameleri (1990), Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / III. Kitap Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnameleri (1991), İslâm’da İnsan Hakları Beyannamesi (1991), Umumî Hukuk Tarihi Ders Notları (1991), Umumî Hukuk Tarihi Ders Notları (1991), Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Âlîsi (1992), Kanuni Devri Kanunnameler I. Kısım, Merkezi ve Umum Kanunnameler (1992), Eyalet Kanunnameleri [I] (1992), Arşiv Belgeleri Işığında Tarsus Tarihi ve Ashab-ı Kehf (heyet ile, 1993), Osmanlı Kanunnameleri Tahlilleri / IV. Kitap, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / V. Kitap, Kanuni Devri Kanunnameleri, II. Kısım, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / VI Kitap, Kanuni Devri Kanunnameleri, II. Kısım Eyalet Kanunnameleri [II] (1993), Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / VII. Kitap, Kanuni Devri Kanunnameleri, II. Kısım, Eyâlet Kanunnameleri [III] (1994), Osmanlı Kanunnameleri ve Hukukî Tahlilleri / VII. Kitap, III. Murad Devri Kanunnameleri-III. Mehmed Devri Kanunnameleri (1994),  Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları (1994), Somuncu Baba (1995), Bilinmeyen Osmanlı (Said Öztürk ile, 1999), Osmanlı Devletinde Gayrımüslimlerin Yönetimi (2008), Bilinmeyen Bir Dâhi Bediüzzaman Said Nursi (2010), Çandan Minareye Büyük İtiraf (2010).

KAYNAKÇA: Son Dönem Tarih Araştırmalarına Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 11.1.2001), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör