Abdülhalık Nasuhi

Büyükelçi, Asker, Diplomat, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Paris Mektebi Osmani

Asker, devlet adamı, diplomat, büyükelçi (D. 1836, İstanbul 1836 - Ö. 1912, İstanbul). Tarihçi Hayrullah Efendi’nin oğludur. Harbiye Mektebi’nde, Paris’te Mektebi Osmani’de okudu. 1854’te Binbaşı rütbesiyle askerlik mesleğine girdi, 1858’de Mülkiye sınıfına geçti. Sonraki yıllarda Babıâli tercüme odasında çalıştı; çeşitli yerlerde mutasarrıflık, valilik yaptı. Bulgaristan komiserliğinde (1896), iki kez Tahran sefirliğinde bulundu. İkinci Meşrutiyetten sonra Ayan Meclisi üyesi oldu.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör