Âşık Mansur

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
16 Mart, 1924

19. Yüzyıl halk ozanlarından (D. 1870, Şükürlü köyü / Diyarbekir - Ö. 16 Mart 1924, Diyarbekir). Hakkında yeterli bilgi bulunamayan Aşık Haydar'ın, güzel sesli ve iyi bir saz çalan bir aşık olduğu bilgisi ve edilebilinmiş bir koşması vardır.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 58) - "Ozanlık Döneminin Diyarbakır'daki îzleri ve Diyarbakırlı Saz Şairleri" (IV. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı ve Yunus Emre Semineri, Eskişehir 1991, s- 81-82) - Diyarbakırlı Saz Şairleri (Ziya Gökalp dergisi, c 10, sayı. 56, 1970 s- 72), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

KOŞMA

Ne getirdi çarh-ı felek başıma,

Yârı benden ayrı salacak oldu.

Benim ile ahd u peyman eden yâr

Şimdi kararından dönecek oldu.

 

Benden selâm olsun gül yüzlü yâra,

Felek bizi salmış bu ruzigâra,

Hiç nâme göndermez bizim diyâra,

Gözüm dost yolunda kalacak oldu.

 

Hey ağalar benden küseli yârım,

Bilmiyem ne ile göynünü alım,

Hey ağalar yansın bu kör ikbalim,

Yâr yanını ağyar alacak oldu.

 

Yıldan yıla bir kez gelir avazı,

Gül misâli eyler bülbüle nazı,

Bir daha göreyim ben o m.ah yüzü,

MANSUR bu dert ile ölecek oldu.

 

KAYNAK:  Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 58).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör