Âşık Kevseri

Halk Ozanı

Doğum
08 Mart, 1963
Burç
Diğer İsimler
Dursun Doğan, Muhammet, Mahiri, Âşık Dursun Doğan

Halk ozanı. 8 Mart 1963, Yavuzlar (Üçkilise) / Göle / Ardahan doğumlu. Çiftçi bir ailenin altı çocuğundan beşincisidir Nüfustaki adı Dursun Doğan, aile içinde ise Muhammet’tir. Ancak kendinden önce doğmuş olan Dursun adındaki kardeşi bebekken ölmüş olması nedeniyle Muhammet adıyla nüfus kaydına edilmedi, okul çağına gelince de ölen kardeşinin adıyla okula devam ettirildi. Âşık Kevseri, bir süre ”Mahiri” mahlasını (takma adını) kullandı, ancak Artvinli Aşık Mahiri’yi öğrendikten sonra Kevseri mahlasını kullanmaya karar verdi. Bununla birlikte Âşık Dursun Doğan mahlasını da kullandı.

İlkokulu kendi köyünde, ortaokul ve lise öğrenimini Göle’de tamamladı Çok küçük yaşlarda aşıklık geleneğine aşırı ilgi duydu ve bu nedenle de üniversiteye gitmedi. Saz çalmayı kendi kendine öğrendi. Çocukluk yaşlarında köyünün ileri gelenleri onu alıp türkü söyletirlerdi. Onun, Yakup Doğan adındaki dedesinden etkilendiği söylenir. Dedesi bilge ve “çok ehli dil” bir kişiliğe sahipmiş. Daha sonra çevresindeki âşıklarla tanışmış, onlardan biri olan Aşık Rüstem Alyansoğlu’nun etkisinde kalmış. Aşık Kemal Deruni ile uzun zaman diyar diyar gezip ondan aşıklık görgü ve gelenekleri bakımından destek ve yardım görmüş.

  Kevserî 1991 yılında İstanbul’a göç etti. Ancak 1993 yılında babası öldükten sonra Avrupa’ya gitmeye karar verdi ve Almanya bu gezilerin merkezi durumunda olsa da; Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkeleri defalarca gezip dolaşarak konserler verdi. Ayrıca Türkiye’nin hemen hemen her yerini gezdi; çeşitli yarışmalara, festivallere, panellere ve televizyon programlarına katıldı, âşıklık geleneğini tanıttı. Yarışmalarda madalyalar, sertifikalar ve plaketler aldı Kimi televizyon kanallarında âşıklık ve âşıklar üzerine programlar yaptı. Onlarca türkü kaseti yaptı.Hayatını ve çalışmalarını . İstanbul / Ümraniye’de sürdürdü. Nuriye Doğan ile evli; Seyhan, Recep, Nazan adlarında üç çocuk babasıdır.       

ESERLERİ (Şiir):

Sevda Yolunda (Âşık Dursun Doğan, 1994), Tomurcuk (Âşık Dursun Doğan, 2002).

HAKKINDA: Bekir Karadeniz / 1900’den 2000’e Halk Şiiri (Atılım Üniversitesi, 2007).

 

ŞİİRLER

GELDİ (TURNALAR)

 

Uçuşun turnalar sılaya doğru

Bizim yaylalara şimdi yaz geldi

Gönlümde sızı var başımda ağrı

Yüreğimi yakan bir avaz geldi

 

Süzülüp göklerden dağları aştı

Aşınca ötüşü yüreğim deşti

Çocukluk çağlarım aklıma düştü

Tatlı hatıralar geldi haz geldi

 

Bölük bölük oldu çekti gittiler

Kendisine göre bir yol tutular

Türlü sesler birbirine kattılar

Sevdayla raks edip sanki naz geldi

 

Kaz dağları oldu onlara mekân

Hasretliktir böyle boynumu büken

Gariptir gözünde yaşları döken

Ciğerim sızladı birden cız geldi

 

Kevseri ağladım intizarımda

Ayrılık özlemi ah u zarımda

Yüklediler derdi omuzlarımda

Yine bana derler bu yük az geldi

 

 

VERMEDİ

 

Yürü şu yaylanın güzeli yürü

Selamını baktı baktı vermedi

Bir pınar misali su gibi duru

Bir yudum istedim aktı vermedi

 

Sevda mazisini açmak istedim

Bir tas aşk şerbeti içmek istedim

İçip de kendimden geçmek istedim

Yüreğimi yaktı yaktı vermedi

 

Kevseri boşuna eyledim avaz

Bu ne biçim cilve bu ne biçim naz

Dedim elini ver elime biraz

Kolumu uzattım çekti vermedi

 

 

BİR ZAMAN

 

 

Ezel bahar yaz ayları gelende

Dağların karları erir bir zaman

Cansızlar can alıp hayat bulanda

Çiçekler her yani bürür bir zaman

 

Tabiat yeşerip kuşlar ötünce

Laleler sümbüller güller bitince

Bahçelerde bağlar barın tutunca

Türlü türlü meyve verir bir zaman

 

Turnalar ötüşür yürekler yakar

Dereler ses verir coşarak akar

Yaylacılar artık yaylaya çıkar

Gelenler gidenler yürür bir zaman

 

Kartallar uçuşur tek tek havadan

Doğanlar avını avlar ovadan

Kuşların yavrusu çıkar yuvadan

Anası kanadın gerer bir zaman

 

Dağlara yayılır her dem sürüler

Süslenir bezenir kırlar dereler

Çiçekten çiçeğe konar arılar

Bu güzellik böyle sürer bir zaman

 

Güzeller kol kola çıkar gezerler

Nağmeler söylerler mani düzerler

Sevdiğini göz ucuyla süzerler

Her kes muradına erer bir zaman

 

Ördekler hız alır yüzer göllerde

Baharın ahengi eser yellerde

Aşık Kevseri de gurbet ellerde

Vatanından uzak durur bir zaman

 

 

 

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör