Ali Reşat

Tarihçi

Ölüm
Eğitim
Mekteb-i Mülkiye ( Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi )

Tarihçi (D. 1877, Lofça - Ö. 1929, İstanbul). İstanbul İdadisi ve Mekteb-i Mülkiye (1897) mezunu. Mercan ve İstanbul liselerinde, Darülmuallim‘de (İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu) tarih dersleri verdi (1908-13). Maarif Müsteşarlığı ve Tercüme Meclisi üyeliğinden sonra Edebiyat Fakültesinde tarih okuttu. Son görevi Maarif müfettişliği idi.

Makaleleri İkdam, Saadet, Sabah ve Tasvir gazetelerinde yayımlandı. Son asrın tanınmış tarihçilerindendir. Ayrıca ilk ve ortaokullar ile liseler için hazırladığı tarih kitabı serileri vardır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Dreyfüs Meselesi ve Esbab-ı Hafiyesi (İ. H. Baban ile birlikte 1897), Bismark - Hayat-ı Hususiye ve Siyasiyesi (İ. H. Baban ile, 1909), Devlet-i Osmaniye Nokta-i Nazarından Tarih-i Osmanî (1911), Devlet-i Osmaniye Asr-ı Hâzır Tarihi (1912), Türkiye ve Tanzimat (1912), Musavver Dairetül Maarif (resimli eğitim kuruluşları, 1914), Çocuklara Tarih Dersleri (1915).

ÇEVİRİ: Mufassal Musavver Fransa İhtilal-i Kebiri (Macar İskender‘le, 1914), Kapitülâsyonlar- Tarihi Menşei Asılları (Macar İskender ile, 1914), Cihan Muvazenesinin Bozulması (Gustave le Bon‘dan).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör