Ali Raşid

Bürokrat, Şair

Ölüm
25 Şubat, 1918

Bürokrat-şair (D. 1858, Kandiye / Girit – Ö. 25 Şubat 1918, İstanbul / Büyükçekmece). Rüştiye tahsilini tamamladıktan sonra özel hocalardan Buhârî, Mültekâ, Aruz, Bedî, Beyan, Coğrafya, Hendese, Logaritma vb. dersleri okudu. 1872’de Kandiye Hukuk Mahkemesi, Maarif Meclisi ve Ticaret Mahkemesi gibi kurumlarda görev yaptı. 1911’de Çanakkale mutasarrıflığına atandıysa da sonradan azledildi.

ESERLERİ:

Terkîb-i Bend, Safâü’l-Kulûb, Nü-mûne-i Hikmet.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör