Ali Paşa (Sakızlı)

Yazar, Şair

Ölüm
Eğitim
Askeri Tıbbiye
Diğer İsimler
Ali Haydar, Ali Paşa, Mehmet Ali Çalımlı

Şair ve yazar (D. 1856, Sakız - Ö. 1936, İstanbul). Asıl adı Ali Haydar. Ali Paşa olarak tanınmıştır. Soyadı Kanunu‘ndan sonra adı Mehmet Ali Çalımlı oldu. Askeri Tıbbiye (1880) mezunu. Paşalığa kadar yükseldi. Mezun olduğu okulda tabip yüzbaşı rütbesiyle jeoloji derslerini okuttu. II. Meşrutiyet‘in ilanından sonra Harbiye Nezareti Teftiş-i İnsani Komisyonu azalığı; Haydarpaşa Askeri Hastanesi, Birinci Kolordu ve Ordu başhekimliği, Şirket-i Hayriye idaresinde hekimlik, Padişah Mehmed Vahideddin‘in ikinci tabipliği gibi görevlerde bulundu. 1921‘de emekli olunca başladığı Kızılay başkanlığı görevini ölümüne dek sürdürdü. Mezarı Paşabahçe‘dedir. Şiirlerini bir kitapçıkta topladığı belirtilmişse de bulunamamıştır.

ESERLERİ (Araştırma):

Telhis-i İlmi Maadin (1898), Miyâr-ı Gıda, Tabakât-ül Arz.

HAKKINDA: İ. Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946),  TDE Ansiklopedisi (c. II, 1977), TBE Ansiklopedisi (c. I, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör