Ali Osman Öztürk

Dil Araştırmacısı, Edebiyat Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
05 Ocak, 1960
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat ve dil araştırmacısı. 5 Ocak 1960, Ordu doğumlu. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi doğduğu şehirde bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü (1981) mezunu. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde okutman olarak çalıştı. Doktorasını bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1990) tamamladı. 1991’de yardımcı doçent, 1994’te doçent, 2002’de profesör oldu. Selçuk Üniversitesi Halk Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezinde yönetim kurulu üyesi (1992-98), başkan yardımcısı (1999-2002), Fen Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı (1995-98), Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Yayın Kurulu Başkanı olarak (1997-) görev yaptı.  

 Telif ve çeviri makalelerini Gündoğan Edebiyat, SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, Folklor/Edebiyat, Yom Sanat, Kitap-lık, Tarih ve Toplum, Cumhuriyet Kitap, Konya Çalı, Adam Öykü adlı dergilerde yayımladı. Alman dili ve edebiyatı, çeviri bilim, halk kültürü üzerine çeşitli sempozyum, kongre ve panellere katıldı ve bildiriler sundu. Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Folkloruna Hizmet Ödülünü (2002) aldı. İLESAM, IVG (Uluslararası Germanistler Birliği), Konya Fikir Sanat ve Kültür Adamları Birliği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu ve GERDER (Germanistler Derneği) üyesidir.

“Ali Osman Öztürk, Das türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk adlı kitabında Türk halk türkülerinin ne denli etkin yaratmalar olduğunu ayrıntılı ve net bir biçimde göstermektedir. (…) Eserin en ilginç kısmı ise, destan adı verilen Türk baladının ele alındığı bölüm. Ali Osman Öztürk bu bölümde, Türkçe ve Almanca olarak yayımladığı 16 örnek destanı, hem içerik hem de biçim yönünden yorumluyor. (…) Olağanüstü bir çalışmanın neticesi olan bu kitap, bu konuyla uğraşan Alman ve özellikle de Türk çevreler için çok büyük bir kazanç. Ümit ederim ki, yalnızca Almanlar değil, ilgili Türkler de bu kitapla ilgilenir ve Türk halk türküsünün ne göz kamaştırıcı ve paha biçilmez değere sahip olduğunu görür.” (Ursula Reinhard)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Das Türkische Volkslied Als Sprachliches Kunstwerk (Almanca, 1994), Alman Oryantalizmi-19. Yüzyıl Alman Halk Sanatında Türk Motifi (2000), Alamanya Türküleri Türk Göçmen Edebiyatinin Sözlü / Öncü Kolu (2001).

ÇEVİRİ: Öyküler (Luise Rinser’den, 1996), Bay B.’nin Başına Gelenler (Brecht Anekdotları, 1998, 7. Konya Selçuklu Abideleri (Şahabettin Uzluk ile, Konya İpek Yolu, Özel Sayı: Konya Ii, 1999), Karl Müller: Yakındoğu Kervansarayları (Şahabettin Uzluk ile, Konya İpek Yolu, Özel Sayı: Konya Iv, 2001).

DERLEME: Türkü Yazıları (1995), İmaj Yazıları (1997) Batı Edebiyatında Sevgi ve Hoşgörü Üstüne (Nezih Onur ile, 1997), Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları (1999).

REDAKSİYON: Nibelung’lar Destanı (çev., Bilge Umar, 2001).

KAYNAK: Mustafa Duman / Ali Osman Öztürk’ün Türkü Yazıları (Cumhuriyet Kitap, 17.9.1998), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör