Ali Nusret

Çevirmen, Yazar, Şair

Doğum
00 Mart, 1872
Ölüm
13 Şubat, 1913
Eğitim
Mühendishane-i Berri Hümâyun
Burç

Şair ve yazar, çevirmen (Ö. Mart 1872, Yenişehir / Makedonya - Ö. 13 Şubat 1913, İstanbul). Şair Cenap Şahabettin ve şair Osman Fahri‘nin küçük kardeşidir. 1981‘de Mühendishane-i Berri (1891) mezunu. İstihkâm mülazımı olarak askeri okullar, Mercan ve Vefa liseleri ile İstanbul Erkek Muallim Mektebinde edebiyat öğretmenliği yaptı. Ölümüne kadar özel dersler verdi ve gazetelere yazı yazdı. II. Meşrutiyet‘ten sonra kaymakam (yarbay) rütbesindeyken emekliye ayrıldı. Veremden öldü, mezarı Fatih Camii haziresindeki Gazi Osman Paşa Türbesi önündedir.

Daha çok dil ve edebiyat konularını işleyen ve tanınmasını sağlayan yazıları Servet-i Fünûn ve Şûray-ı Ümmet dergilerinde yayımlandı. Ölümüyle ilgili şiirlerini kardeşi Osman Fahri bastırdı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Şihap (1888).

DİĞER-ESERLERİ: Makalât-ı Tarihiye ve Edebiye (1910), Küçük Bir Faciayı Vatanperverâne, Menekşe.

ÇEVİRİ: Muallim Mustel (A. Dumas Fils‘ten,1893), İki Kadın (A. Belot‘dan, 1894), Köy Muaşakaları (E. Richebourg‘dan, 1895).

KAYNAK: İ. Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Reşat Ekrem Koçu / İstanbul Ansiklopedisi (c. I, 1958), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972),  TDE Ansiklopedisi (c. I, 1976), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (c. I, 1982), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2000), TBE Ansiklopedisi (c. I, 2001).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör