Ahmed-i Cezırî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf-şair (D. 1570, Cizre / Şırnak – Ö. 1640, Cizre). Babasının yanında başladığı tahsilini, dönemin meşhur mollalarından Molla Taha’nın öğretiminde sürdürdü. İcazetini aldıktan sonra Hasenkeyf’de bir süre talebelere ders veren Ahmed-i Cezirî, daha sonra, vefatına kadar Cizre’deki Medresa Sor (Kızıl Medrese) adıyla meşhur olmuş medresesinde müderrislik yapmış ve buraya defnedilmiştir.

Güçlü bir aruz şairi olan Ahmed-i Cezirî, Kürtçe olarak yazdığı tasavvuf, hikmet ve felsefe muhtevalı şiirlerini bir divanda toplamıştır. Gazel ve kaside tarzında yazdığı şiirlerinin çoğu Şark medreselerinde ezbere bilinmektedir.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör