Âşık Kâşif

Divan Şairi, Halk Ozanı, Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Mehmet

Halk ve divan şairi (D. 1865, Barsama köyü / Muncusun nahiyesi / Kayseri – Ö. 1930’lu yıllar). Asıl adı Mehmet. Babası, Kasımefendi oğullarından Mustafa isminde bir zattır. Küçük yaşta Kur’an ezberleyerek hafız oldu. Hayatının büyük bir bölümünü tabur imamlığı yaparak geçirdi. Bir koşmasında:

 

Kaşife gezdirdin bütün dünyayı

Anadol, Rumeli, Girit, Hanya’yı

Bulgar, Yunanistan, Makedonya ’yı

Ta Yanya’dan attın Konya’ya beni...

 

diyerek belirttiği üzere, ordudaki görevi dolayısıyla Anadolu ve Rumeli’de birçok yeri dolaştı. Folklor araştırmacısı Halit Bayrı, Raif Yelkenci’nin kendisine incelemek üzere verdiği el yazması “Kâşif Divanı”nda, şairin altı destan, on dokuz divan, bir gazel, bir kalenderi, yetmiş dokuz koşma ve dokuz semaisinin bulunduğunu kaydetmektedir.

“Yanık bağırlı ve içli bir şair olduğu anlaşılan Âşık Kâşif, bir kısım şiirlerinde içtimai davaları ele almış, yaşadığı devrin çeşitli hadiselerini tasvir etmiştir. Bazı şiirlerinde dil ve kıyafet inkılâbına temas etmiş olması, onun 1930 yıllarında vefat ettiği yolundaki tahminleri doğrulamaktadır.” (Abdullah Satoğlu)

HAKKINDA: Halit Bayrı / Âşık Kâşif (Türk Dili dergisi, Aralık 1955), Abdullah Satoğlu / Kayseri Şairleri – Başlangıçtan Bugüne kadar (1962).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör