Ali Muzaffer Göker

Diplomat, Tarihçi, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Paris Ecole Libre des Sciences Politiques Siyasal Bilgiler Bölümü

Tarihçi, diplomat, siyaset adamı (D. 1890, İstanbul - Ö. 1959). Mercan İdadisi, Mekteb-i Mülkiye mezunu. Ayrıca Paris’te Ecole Libre des Sciences Politiques’de siyasal bilgiler öğrenimi gördü. Yurda dönüşünde İstanbul Darülfünûn Edebiyat Fakültesine tarih doçenti olarak atandı. 1914’te profesörlüğe yükseldi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde siyasi tarih dersleri verdi. 1934’te Konya milletvekili seçildi. Dışişlerinde görev alarak Tokyo, Kanada ve Moskova büyükelçiliklerinde bulundu.

ESERLERİ:

Türk Tarih Kurumunun İlmî Faaliyetleri Hakkında Rapor (1930), İkinci Tarih Kongresi (1931), Türklerde Sanayi (1932), Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile Ticarî Münasebetleri (1933), Umumi Tarih (1935), Ondokuzuncu Asrın Diplomasi Tarihi (1936).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör