Ekrem Reşit Rey

Operet Yazarı

Doğum
Ölüm
13 Temmuz, 1959
Eğitim
Cenevre Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi

Operet yazarı (D. 1900, İstanbul - Ö. 13 Temmuz 1959, İstanbul). Ahmet Reşit Rey’in oğludur. İstanbul’da Galatasaray, Paris’te Button liseleri ile Cenevre Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördü. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara (1939-40) ve İstanbul (1950-55) radyolarında temsil kolu şefliği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Teknik Üniversitesinde Fransızca okutmanlığı yaptı. Yazdığı revü ve operetlerin tümü, kardeşi Cemal Reşit tarafından bestelenerek Darü’l-Bedayi’de (İstanbul Şehir Tiyatroları), otuz kadar piyesi de çalıştığı yıllarda Ankara ve İstanbul radyolarında seslendirildi.

Yazı ve çevirileri; Hakikat, Son Posta, Akşam ve Tercüman gazetelerinde yayımlandı. Fransızca yazdığı La Vie de Khaireddine Barberousse (Barbaros Hayrettin’in Hayatı) adlı romanı dolayısıyla Fransız kültürüne hizmetinden dolayı Fransız Hükümeti kendisini “Officerd Academice” unvanıyla ödüllendirdi.

ESERLERİ:

REVÜ-OPERET: Üç Saat (1932), Lüküs Hayat (1933), Deli Dolu (1934), Saz-Caz (1935), Maskara (1936), Hava-Cıva (1941), Alabanda (1942), Aldırma (1943).

KOMEDİ: Dalga (1938), Lafonten Baba (1938), Olan Oldu (1949).

ROMAN: La Vie de Khaireddine Barberousse (Barbaros Hayrettin’in Hayatı).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. 7, 1976-98), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c.2, 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

FOTO GALERİ