Faik

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-

19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1825, Diyarbekir - Ö. 1845). Şeyh Mustafa Safî'nin oğludur. Tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra henüz genç ya­şında 1845 yılında tarihinde Bolu'da vefat etti.

KAYNAK: EŞA, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 305), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

FAİK

Her seherde ah eden ol bülbül-i gülzâre bak

Âşık ol yârin visal-i hüsnüne didâre bak

 

Ey gönül aşkdır senin halin perişan eyleyen

Sine-i sadparene var mı sual et çâre bak

 

Mübtelâ kılmak içün mecnunu aşka daima

Dilber-i nazik-tenin gösterdiği reftâre bak

 

Yokdur ihlâse sebep derd-i derunundan sana

Bir garip üftadesin netmiş yazık mehpâre bak

 

Gülşen-i hüsnünde yarım andelib olmak güzel

FAİK'a lâkin gider elden dil-i pür yare bak

 

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 305). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör