Ahmet Süreyya Örgeevren

Hukukçu, Siyasetçi, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ahmed Süreyya Örgeevren

Hukukçu, siyaset adamı, şair ve yazar (D. 1888, Sındırgı / Balıkesir– Ö. 1969). Hukuk öğrenimi görerek avukatlık ve Aydın Sulh Ceza Mahkemesinde hâkimlik yaptı. Şeyh Sait İsyanı suçlularını yargılamak üzere Ankara'da kurulan İstiklâl Mahkemesinin savcılığı (1925) görevini yürüttü.

Ahmed Süreyya Örgeevren, Karesi (1923-27), Aksa­ray  (1931-35),  Balıkesir  (1935-39,  1943-50), Bitlis  (1939-1943) milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde bulunarak yasama görevi yaptı.

Şeyh Said'i idama mahkum eden İstiklâl Mahkemesi Savcısı Süreyya Bey'in anıları, 1925 yılında Bingöl'de ortaya çıkan Şeyh Sait isyanı üzerine yayımlanmış eserler arasında en kapsamlı ve ilginç olanıdır.

 

ESERLERİ:

 

Şiir: Gürtel.

 

Roman: Demirci Mehmet Efe.

 

Anı: Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi (2007).

 

KAYNAK: Behçet Kemal Çağlar / Gürtel'den Güzel Sesler 1 (Balıkesir Postası gazetesi, 30 Mart 1943 - İbrahim Oluklu / Geçmiş de Konuşur, 1998), Ahmet Süreyya Örgeevren / (Balıkesir Postası, 22 Eylül 1943),  Türkiye Ansiklopedisi 3 (1974), Yahya Kemal Beyatlı (Balıkesir Postası gazetesi, 27 Mart 1943), İbrahim Oluklu / Geçmiş de Konuşur (1998), Ahmed Süreyya Örgeevren  / Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi (2007).

Acaba Neden 1 (İbrahim Oluklu arşivii)

Acaba Neden 2 (İbrahim Oluklu arşivii)

ŞEYH SAİT İSYANI VE ŞARK İSTİKLAL MAHKEMESİ

ŞEYH SAİT İSYANI VE ŞARK İSTİKLAL MAHKEMESİ

 

Ahmet Süreyya Örgeevren

 

Temel Yayınları

 

Şeyh Said'i idama mahkum eden İstiklâl Mahkemesi Savcısı Süreyya Bey'in anıları, 1925 yılında Bingöl'de ortaya çıkan Şeyh Sait isyanı üzerine yayımlanmış eserler arasında en kapsamlı ve ilginç olanıdır.

 

Kitaptaki açıklama ve değerlendirmeler mahkeme dosyasında bulunan ifadeler, vesikalar ve soruşturma evrakı ile TBMM zabıtlarındaki konuşma metinlerine dayanmaktadır. Bu konuda çok sayıda eser ve araştırma bulunmasına rağmen, isyanın arka planı detaylarıyla ortaya koyanı yazılmamıştır. İsyandan otuz iki sene sonra kaleme alınan bu anılar hakkında yazarı şunları söylemekte:

 

"Bu kitap kaleme alınırken hiçbir şahsı, hiçbir camiayı, hiçbir muhiti şahsen kötülemek gibi gayri ahlaki ve çirkin bir zihniyet ve maksat asla hatır ve hayalimizden geçmemiştir."

 

Karşılaştırılabilir ve denetlenebilir vesikalara ve ilginç gözlemlere dayalı bu kitap, olayın sağduyu ile değerlendirilmesi için gerekli sürenin okuyucu ve tarih açısından yeterince işlemiş olduğuna tanıklık etmektedir.

(Arka Kapaktan)


Yazar: Arka Kapak

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör