Abdülhak Kemal Yörük

Adalet Bakanı, Hukuk Profesörü, Devlet Adamı, Akademisyen, Hukukçu, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
24 Ağustos, 1974
-
Eğitim
Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Fakültesi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Hukuk profesörü, akademisyen, siyaset ve devlet  adamı , Adalet bakanlarından  (D. 1897, İstanbul – Ö. 24 Ağustos1974). Hadîka-i Meşveret özel okulunda ilk ve orta, Vefa İdadîsinde lise öğrenimini tamamladı. Liseyi bitirdikten sonra, Birinci Dünya Savaşı döneminde asteğmen olarak silâh altına alındı (1915), bu yüzden yüksek öğrenimini 1922'de Darülfünun-ı Osmanî Hukuk Fakültesi'nde tamamlayabildi. Savcılık (1922), İstanbul Defter­darlık mümeyyizliği (1923), Tütün Tekeli hukuk danışmanlığı (1928) gi­bi görevlerde bulundu.

Yörük, 1928'de öğretim görevliliğini seçerek; önce İstanbul Yük­sek Ticaret Okulunda hukuk bilgileri dersleri ve Mülkiye Mektebinde özel hukuk dersleri verdi. 1938'de İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunun devletler genel ve özel hukuku profesörlüğüne getirildi. Bu dönemde Ankara'ya taşınan Si­yasal Bilgiler Okulundaki öğretim üyeliğini de sürdürdü. İstanbul Hukuk Fakültesi Hukuk Başlangıcı ve Hukuk Tarihi Kürsüsü profesörlüğüne seçilince Siyasal Bilgiler Fakültesinden ayrıldı (1943). Burada, 1946-47 döneminde hukuk felsefesi dersi okuttu. 1955'te ordinaryüs profesörlüğe yükseldi.

Yörük'ün üniversiteyle ilgisi 1960'ta “147'ler Olayı” ile siyasete girmesi nedeniyle sona erdirildi. Sonradan, bu olayın dayanağı olan 114 Sayılı Kanun yürürlük­ten kaldırıldıysa da yeniden üniversiteye dönmedi. Çünkü 1960'ta Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)’ne ayrılan kadro içinde Temsilciler Meclisine girmişti. 1961 seçimlerinde de bu partiden Ankara Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Bir ara partinin Genel Yönetim Kurulu üyesi ve genel sekreteri oldu. İnönü'nün Başkanlığındaki 2. Koalisyon Hükümetinde on sekiz ay süreyle Adalet Bakanlığı yaptı. 1964'te CKMP'de başlayan anlaşmazlıklar nedeniyle partisin­den ayrıldı. 1964’te Cumhuriyet Halk Partisine (CHP)'ne girdi, 1967’de bu partiden de ayrılarak, Osman Bölükbaşı’nın yeni kurduğu Millet Partisi (MP)’ne geçti. 1969 seçimlerinde milletvekili seçilemeyince İs­tanbul'da avukatlık yapmaya başladı. 1966’dan itibaren Galatasaray Özel Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunda sosyoloji profesörü olarak ders verdi. Yörük’ün hukuk alanında ve ders kitabı niteliğinde yayımlanmış eserleri vardır.

ESERLERİ:

Devletler Hususî Hukuku (4 Kitap, 1937-1938), Hukuk Süjesi (1938), Ahlâkla Hukukun Münasebeti (1942), Hukuk Başlangıcı (1944, 1954), Hukukun Umumî Prensipleri (1949), Sofistler ve Hukuk Görüşleri (1949), Hukuk Felsefesinde Eflâtun Doktrini (1949), Hukuk Felsefesi Dersleri (1952), Hürriyet ve Şartları (ayrıbasım, 1952).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Cumhuriyet Ansiklopedisi 1 (1974), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör