Ahmed Sûzî

Mutasavvıf, Şair

Doğum
-
Ölüm
Burç

Mutasavvıf-şair (D. ?, Sivas – Ö. 1830, Sivas). Halvetî şeyhlerinden. Şiirlerinde Sûzî mahlâsını kullandı. Şemseddîn-i Sivâsî’nin torunlarındandır. Dinî ilimleri Hâdimî’den öğrendi. Tasavvufî eğitimini ise Abdülmecîd-i Sivâsî’den aldı. Kabri Sivas’ta, dedesinin türbesi civarındadır.

ESERLERİ:

Dîvân, Kasîde-i Bür’e Tercümesi, Sülûknâme.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör