Ahmed Selami Karaboncuk

Tabip, Asker, Oyun Yazarı, Şair

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Askerî Tıbbiye
Diğer İsimler
Selâmi Süleyman

Asker tabip, şair, oyun yazarı, (D. 1882, Edirne – Ö. ?). Edirne’de ticaretle uğraşan Süleyman Sami Efendi’nin oğludur. Bu sebeple Mirât-ı Mekteb-i Tıbbiye adlı eserde adı Selâmi Süleyman diye yazılmıştır. İlköğrenimini Edirne’de tamamladıktan sonra İstanbul’da Tıbbiye İdadisine girdi ve 1905’te Askerî Tıbbiyeden yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Meşrutiyet’in (1908) ilanından sonra 31 Mart (1909) Hadisesi adıyla bilinen ayaklanmada Mahmud Şevket Paşa Ordusuyla İstanbul’a gelerek isyanı bastırmada görev aldı. Balkan Savaşı’nda Edirne’de, Şükrü Paşa ile muhasarada kaldı ve Edirne’nin düşmesi üzerine o da Bulgarlara esir oldu. Hurşid Paşa ordusu tarafından esaretten kurtulduktan sonra Birinci Dünya Savaşı’nın bütün safhalarında bulundu, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında Yunanlıların Edirne’ye girmesi ile Cafer Tayyar Paşa ile birlikte bu kez de Yunanlılara esir düşerek Atina’ya gönderildi. Bu esaretten kendi gayretleriyle kurtularak Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlanmasına kadar çeşitli cephelerde çarpıştı, yararlılıklar gösterdi ve binbaşılığa kadar yükseldi.

Savaştan sonra Bursa’ya giderek burada Askerî Hastaneyi kurdu, iki yıl sonra Bursa’da Topçu Alayı hekimliğine tayin edildi. Altı yıl bu görevde kalan Karaboncuk, şark hizmetini yerine getirmek üzere Siirt’e tümen başhekimi olarak gönderildi. Yarbaylığa yükseldi ve 1934 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra Bursa’ya yerleşerek, serbest hekimlik yapmaya başladı. Hekimlik mesleğinin 57. yılında aktif çalışma hayatından çekildi.  

Edebiyatla ilgisi tıp öğrenciliği yıllarında başlamıştı. Çeşitli gazetelere makaleler, şiirler ve manzum tiyatrolar yazdı. Mûsikîye de ilgisi olan Karaboncuk, güfte ve besteleri kendisinin olmak üzere marşlar, şarkılar ve türküler meydana getirdi. Nefesle çalgılar dışında, diğer müzik âletlerini de başarı ile çalardı.

ESERLERİ:

Demokrasinin Temeli, Millî Refah, Saadet Yolu (1958), Dilimizin Islahı ve Tesbiti Yolu (basılmadı).

HAKKINDA: Veli Behçet Kurdoğlu / Şair Tabipler (1967), Rıdvan Canım / Başlangıcından Günümüze Edirne Şairleri (1995), TDOE –TDE Ansiklopedisi 5 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör