Ahmed Sanî

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm

Mutasavvıf (D. ?, Tokat – Ö. 1873, İstanbul). Mevlevî şeyhlerinden. Tasavvufî tahsilini ve çilesini tamamladıktan sonra bir müddet Tokat Mevlevîhânesinde şeyhlik yaptı. Buradan Aydın Mevlevîhânesine geçti. Bir İstanbul ziyareti esnasında öldü ve Yenikapı Mevlevîhânesine defnedildi.

ESERLERİ:

Câm-ı Muzaffer, Nazmü’l-Cevâhir Şerhi.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör