Aynî

Kadı, İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Abdurrahman Zeyneddin

İslâm bilgini (D. ?, Ayntab – Ö. 1487, ?). Çeşitli yerlerde kadılık görevlerinde bulundu. Şam kadısı iken görevinden istifa etti. Manzûmetü’d-Dürretü’l-Mudîe fi’l-Lugati’t-Türkiyye adlı Türk diliyle ilgili eseri Osmanlı edebiyat tarihi ve dilbilim açısından önemli bir eser olarak kabul edilmiştir.

ESERLERİ:

Manzûmetü’d-Dürretü’l-Mudîe fi’l-Lugati’t-Türkiyye, Şerhü’d-Dürer, Şerhü’Nihâye, Şerhu Şemsiye.

HAKKINDA: Edip Ali Baki / Aynî (1949), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör