Ahmed Saip

Tarihçi, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
St. Petersburg Harp Akademisi

Siyaset adamı, tarihçi, yazar (D. 1859, Kafkasya – Ö. 1920, İstanbul) St. Petersburg Harp Akademisi’nde öğrenimini tamamlayarak Rus ordusunda yüzbaşılığa yükseldi. Osmanlı uyruğuna geçtiğinde Mısır olağanüstü komiseri Ahmet Muhtar Paşa’ya yaver atandı. Ordudan ayrılarak Jön Türk hareketine katıldı. Mısır Jön Türklerinin yayın organlarından Sancak gazetesini çıkardı. Yazı ve kitaplarının Türkiye’ye sokulması yasaklandı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a gitti. Darülfünun’da Rusça öğretmenliğine atandı (1911). Türkiye’nin yakın çağdaki tarihsel olaylarını konu alan eserler yazdı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Vaka-ı Sultan Abdülaziz (Kahire, 1908), Tarih-i Sultan Murad-ı Hamis (Kahire,1908), Abdülhamit’in Evail-i Saltanatı (1908). Son Osmanlı-Rus Muharebesi (Kahire. 1909), Rehnüma-yı İnkılab.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

 Siyaset adamı, tarihçi, yazar (D. 1859, Kafkasya – Ö. 1920, İstanbul) St. Pelersburg Harp Akademisi’nde öğrenimini tamamlayarak Rus ordusunda yüzbaşılığa yükseldi. Osmanlı uyruğuna geçtiğinde Mısır olağanüstü komiseri Ahmet Muhtar Paşa’ya yaver atandı. Ordudan ayrılarak Jön Türk hareketine katıldı. Mısır Jön Türklerinin yayın organlarından Sancak gazetesini çıkardı. Yazı ve kitaplarının Türkiye’ye sokulması yasaklandı. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a gitti. Darülfünun’da Rusça öğretmenliğine atandı (1911). Türkiye’nin yakın çağdaki tarihsel olaylarını konu alan eserler yazdı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Vaka-ı Sultan Abdülaziz (Kahire, 1908), Tarih-i Sultan Murad-ı Hamis (Kahire,1908), Abdülhamit’in Evail-i Saltanatı (1908). Son Osmanlı-Rus Muharebesi (Kahire. 1909), Rehnüma-yı İnkılab.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör