Ahmed Sâfî

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Valide Rüştiyesi (Ortaokulu)

Şair ve yazar (D. 1851, İstanbul – Ö. 1926, Sarıyer / İstanbul).Valide Rüştiyesinde ortaokul tahsili gördü. Tasavvufî eğitimini Nakşî-Halidî şeyhlerinden İsmet Efendi’den aldı. 1865’te Maliye İstikraz Odasında çalışmaya başladı. Tokadîzâde Ahmed’den Arapça ve İranlı Mirzâ İsmail’den Farsça okudu. Çeşitli devlet memurluklarında bulunduktan sonra Sahaflar Çarşısında dükkân açtı. Özbekler Dergâhında Mesnevî dersleri verdi. Dîvan’ı basılmadı.

ESERLERİ:

Sefîne-i Sâfî (18 cilt), Şûle, Mecmûam.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör