Behiştî Ramazan Efendi

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Burç

Mutasavvıf (D. ?, Vize / Kırklareli  – Ö. 1571, Çorlu / Tekirdağ). Merkez Efendi’nin halifelerindendir. Tahsilinden sonra Çatalca’ya yerleşti, burada vaaz ve irşadla meşgul oldu. Kabri Çorlu’dadır.

ESERLERİ:

Cem Şâh ve Âlem Şâh, Süleymannâme, Hâşiye alâ Şerh-i Akâid li’l-Allâmeti’t-Taftazânî, Ta’lîkât alâ Şerhi Miftâh, Hâşiye-i Âdâb-ı Mes’ûdî, Ta’lîkât ale’l-Câmî.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör