Ahmed Rüşdi

Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Sahhaf, Mehaf

Şair (D. 1637, Mostar – Ö. 1700, İstanbul). Asıl adı Ahmed, mahlası “Sahhaf”tır. Bazı kaynaklarda mahlası yanlışlıkla “Mehaf” olarak gösterilir. Memleketinde bir süre okuduktan sonra dördüncü Mehmed devrinde İstanbul’a geldi ve Enderun’a girerek orada Saray hocalarından dersler alarak eğitimini tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra müderrislikte bulunarak medreselerde ders vermeye başladı. Daha sonra müderrislikten çekildi, dostları ile sohbet ederek vakit geçirdi. Oğlunun ölümünden sonra tekkeye çekilerek inzivâ hayatı yaşadı. Ölmeden önce kendi mezarını da hazırladı. Bu yüzden sık sık mezarlığa giderdi.

Bosna-Hersek bölgesinde Mostar, Saraybosna’dan sonra en çok şair yetiştirmiş bölgedir. Derviş Paşa, Arif Hikmet vs. Ahmed Rüşdi de bunlardan biridir. Mevlevî olan Ahmed Rüşdi’nin şiirlerinde daha çok tasavvufî düşünceler hakim olmakla birlikte dünyevî aşk ve sevgi unsurları da görülmektedir. Divanı vardır. Ölünce oğlunun yanına gömüldü. Müstakimzade ünlü Mecelletü’n-Nisab’ında, Ahmed Rüşdi’nin Topkapı dışarısında Yenikapı Mevlevihanesi civarına defnedildiğini söyler.

HAKKINDA: İslâmî Edebiyat dergisi (sayı: 40, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör