Fahir Tigrel

İktisatçı, Çevirmen, Yazar

Doğum
Ölüm
29 Ocak, 1999
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisatçı, yazar, çevirmen (D. 1918, Diyarbakır - Ö. 29 Ocak 1999). Ailesi, soyadı kanunu çıkmadan önce “Zülfüzâdeler” olarak anılırdı. 8. ve 10. dönemler Diyarbakır milletvekili ve 1. Dönem senatörü İhsan Hamid Tigrel’in oğlu, ekonomist ve planlamacı Ali Tigrel’in babasıdır. İlköğrenimini Diyarbakır’da tamamladı. Tarsus Amerikan Koleji (1936), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1940) mezunu. Çeşitli memurluklardan sonra Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (1955), Muhasebat Genel Müdürlüğü (1960), Londra Büyükelçiliği mali müşavirliği (1962), Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı (1967) görevlerinde bulundu. Müsteşarlık görevinde iken emekliye ayrıldı. Biri kız, diğeri erkek iki çocuğu vardır.

Teksir edilmiş ders notlan dışında, Millet­lerarası İstikrazlar ve Transfer sorununun pra­tik çözüm yolları (Fransızca), İktisadî Gelişme Tarihi, Herkese refah payı (Erhard’dan tercü­me) adlı basılı, eserleri vardır. Çeşitli gazete­lerde 100 den çok makale ve fıkraları yayınlan­mıştır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Milletlerarası İstikrazlar ve Transferler Sorununun Çözüm Yolları (Fransızca), İktisadî Gelişme Tarihi.

ÇEVİRİ: Herkese Refah Payı (Erhard’dan).

HAKKINDA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 50-51 ), Cumhuriyetin 50. Yılında Diyarbakır 1973 İl Yıllığı (Ankara 1973), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör