Fahir Aksoy

Ressam, Yazar

Doğum
17 Mart, 1917
Ölüm
03 Ocak, 2008
Burç
Diğer İsimler
Ahmet Fahir Aksoy

Ressam, yazar (D. 17 Mart 1917, İstanbul – Ö. 3 Ocak 2008, Erdek / Balıkesir). Tam adı Ahmet Fahir Aksoy’dur. Fevziye Lisesi ve Edirne Lisesi’nde öğrenim gördü. Edirne ve Ankara Milli Emlak dairelerinde memurluk, Vakit, Akşam, Tan, Ulus, Vatan gazetelerinde muhabirlik ve sekreterlik, Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nde redaktörlük yaptı.

İlk yazısı 1935'te Edirne Postası gazetesinde çıktı. Yazı ve röportajları Seçilmiş Hikâyeler, Yelken, Yeditepe, Papirüs, Yeni Dergi, Dost ve Gösteri dergilerinde yayımlandı. Resim eleştiri­leri, incelemeleri ve yüz elliye yakın sanatçıyla yaptığı röportajlarla tanındı. Anıları "Kürdün Meyhanesi" adıyla Yeni Yüzyıl gazetesinde tef­rika edildi. Ankara'da Hür İdare (1947) adlı bir siyasi gazete, Kö­ken (11 sayı, Mart 1974-Ocak 1975) adlı bir fikir ve kültür dergisi çıkardı. Hür İdare’yi çıkardığı dönemde hakkında birçok dava açıl­dı.

Önceleri bir yan uğraştan öteye geçmeyen resim çalışmaları, Abidin Dino'yla tanışıp onunla çalışmaya başladıktan sonra hız kazandı. Sonraki yıllarda Aksoy'un çalışmaları yalnızca resim üzerine yoğun­laştı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda resim sergisi açtı. 1969'da Bratislava Uluslararası Naifler Sergisi'ne, daha sonra da Stockholm, Cenevre ve Stuttgart'ta benzer eğilimli sergilere katıldı. Herhangi bir okul, akım ya da eğilim kapsamına girmeyen Aksoy' un resimleri, daha çok halk resimle­rine ve naif resimlere ilişkin değer­ler taşır. Türk resminin Batı kökenli etkiler karşısında kimliğini ve kişiliğini koruması gerektiğini söyleyen sa­natçı, kuram saplantıların dışın­da kalmaya özen göstererek zorlamasız bir resim türünün savu­nuculuğunu yaptı.

1980'lerde TRT için Bektaşi, Mevlevi resimle­ri ve halk resmi konularında üç belgesel film hazırladı. 1982-89 yıllarında İzmir'de Köken Sanat Galerisi'ni yönetti.

ESERLERİ:

Sanatta Batı Öykünmeciliği ve Üç Yazarla Tartışma (1982), Türk Resminde Değişme ve Yenileşme (1983), Naif Sanat ve Türk Naifleri (1990), Kürdün Meyhanesi (2000), Yaşam Defterim (2004).

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi (c. 3, s. 1114, 1974), Ana Britannica (c. 1, s. 286, 1987), GH Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi (c. 1, s. 81-82, 1993), TBE Ansiklopedisi (s. 70-71, 2001), İhsan Işık / Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör