Ekmeleddin İhsanoğlu

Diplomat, Devlet Adamı, Bilim Tarihçisi, Akademisyen, Yazar

Doğum
26 Aralık, 1943
Eğitim
Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi
Burç

Bilim Tarihi Profesörü, Akademisyen, Devlet Adamı, Diplomat, Milletvekili, İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri. 26 Aralık 1943 tarihinde Kahire’de doğdu. Yozgatlı Prof. Mehmet İhsan ve Rodoslu Seniye Hacıoğlu’nun oğludur.

Türk kültürünü küçük yaşta aile çevresinde tanıyan İhsanoğlu, öğrenci iken Kahire Milli Kütüphanesi’nde (1962-1966) çalışmalar yaptı ve Şarkiyat Bölümü’nde yazma ve eski basma eserlerin tasnif ve kataloglarının hazırlanma işinde görev aldı. Mısır Ayn Şems Üniversitesi Fen Fakültesi’ni (1966) bitirdikten sonra, El-Ezher Üniversitesi Fen Fakültesi’nde akademik hayatına başladı. 

1966-70 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapan İhsanoğlu 1970 yılında El-Ezher Üniversitesi’nde Organik Kimya alanında yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıllarda Ayn Şems Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1971-80 yıllarında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve 1974 yılında doktorasını tamamladı. 1975-77’de İngiltere Exeter Üniversitesi’nde araştırmacı ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak doktora sonrası çalışmalar yürüttü. 1978-80’de A.Ü. Fen Fakültesi’nde ve Malatya İnönü Üniversitesi’nde doçent olarak görev yaptı. Batı kültürüyle de yakın ilgisi olan İhsanoğlu 1974-80 yılları arasında Kültür Bakanlığı Telif ve Tercüme Kurulları üyeliklerinde bulundu.

Prof. İhsanoğlu, meslekî kariyerinin ve şahsî ilgi alanlarının bileşkesinde tarih, bilim tarihi, sanat ve mimari, kültürel kalkınma, uluslararası ve kültürlerarası ilişkiler alanlarına yayılan geniş bir konular yelpazesi üzerinde uzmanlaştı. 1980 yılında 57 üye devleti bulunan İslam Konferansı Teşkilatı’na (İKT, Haz. 2011’den beri bugünkü adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı) bağlı olarak İstanbul'da kurulan İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Kurucu Genel Direktörlüğüne Türk Hükümeti ve İKT mutabakatıyla tayin edildi. Bu Merkezin Kurucu Genel Direktörü olarak birçoğu dünyada ilk teşkil eden ve bugün de devam eden araştırma ve yayın programları oluşturdu ve yönetti. İslâm medeniyetinde bilim, sanat, yazılı ve mimari miras, bu mirasın korunması ve restorasyonu, başta Osmanlı dönemi olmak üzere değişik dönemlerin kültür ve bilim faaliyetleri ve eserleri, tarihte ve günümüzde İslam dünyasının değişik bölgeleri arasında ve başta Batı dünyası olmak üzere başka medeniyetlerle kültürel ilişkiler konularında gerçekleştirdiği bu programlar çerçevesinde uluslararası konferanslar düzenledi, ilk kaynaklara dayanan başvuru ve inceleme kitapları yayınladı, dünya akademik çevrelerinde bu konulardaki çalışmaların gelişmesine katkıda bulundu.

Bu çalışmaların yanı sıra Prof. İhsanoğlu 1984’te İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nün, 1989’da Türk Bilim Tarihi Kurumu’nu kurucu başkanı oldu; 2001-2004 arasında Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği (IUHPS, Paris) başkanlığını yaptı ve Paris’te bulunan Uluslararası Bilim tarihi Akademisi tarafından verilen bu alandaki en üstün paye olan Koyré Madalyası sahibi oldu. Aynı zamanda 1983’ten itibaren İKT’ye bağlı Milletlerarası İslâm Kültür Mirasını Koruma Komisyonu’nun Sekreterliği görevini, 1992-96 arasında Harvard Üniversitesi (ABD) Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu üyeliğini, 1987-1997 arasında Malay Dünyasında İslâm Medeniyeti adlı proje ve kitabın direktörlüğünü ve 1988-2004 arasında UNESCO’nun İslâm Kültürünün Değişik Yönleri adlı yayınının editörlüğünü yaptı. 1995 yılından başlayarak OMETAR (Osmanlı medeniyeti tarihi) başlığıyla bilim ve teknoloji tarihi veri bankasını kurdu ve yönetti.

Türk ve İslam sanatlarının gelişmesi ve dünyada tanıtılması alanında da öncü hizmetleri bulunan İhsanoğlu’nun bu sahadaki kalıcı hizmetlerinden biri 1986’dan beri üç yılda bir defa yapılan uluslararası hat sanatı yarışmasını oluşturmak oldu. Bu yolla bu sanatın İslam dünyasının dışında da ilgi görmesini amaçladı ve bu girişimler neticesinde İstanbul Osmanlı döneminde olduğu gibi klasik hat sanatının başkenti olarak ön plana çıkmaya başladı. Ayrıca 1980lerden beri oluşturduğu eğitim programlarıyla İslam dünyası içinden ve dışından hattatlar için “İcazet” geleneğini canlandırdı.

Prof. İhsanoğlu, IRCICA Genel Direktörü olarak 24 yıl boyunca kaydettiği başarılar neticesinde IRCICA’nın da bağlı olduğu İKT’ye seçimle gelen ilk Genel Sekreter olarak Ocak 2005’te bu göreve başladı. Teşkilatta gerçekleştirdiği reform ve kalkınma için işbirliği projeleriyle göreve başlamasından üç yıl sonra, Mart 2008’deki İslam Ülkeleri Zirve Konferansında devlet başkanlarının oy birliğiyle bu göreve yeniden seçildi. İhsanoğlu’nun çalışmaları İKT’nın küresel planda saygınlık ve etkinlik kazanmasına ve böylece temsil ettiği İslam dünyasının daha iyi ve doğru bir biçimde tanınmasına önemli katkılar yaptı. İhsanoğlu, İslam dünyasının problemlerini uluslararası platformlarda dile getirerek daha fazla söz sahibi olmaları için çalıştı.

Teşkilat üyesi ülkelerin ekonomi ve ticaret alandaki işbirliğinin kapsamını genişleterek bu ülkeler arasında bilimsel araştırma-geliştirme ve üniversitelerin geliştirilmesi konularından medeniyetler, dinler ve mezhepler arası tanışma ve uzlaşma konularına uzanan uluslararası projeler yürüttü.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP ve MHP ile meclis dışında kalan bazı partiler tarafından "çatı aday" olarak gösterilmiş ve o günün zorlu şartlarında yüzde 38,5 oranında oy alarak başarılı bir sonuç elde etmişti. Bu başarılı netice, İhsanoğlu'nun yürüttüğü nezih ve dürüst kampanyanın bir eseri olduğu kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ise davet üzerine girdiği 7 Haziran 2015 seçimlerinde İstanbul MHP Milletvekili olarak seçilmiş ve MHP çatısı altında siyasi hayatına devam etmiştir.

 

Edebî Çalışmaları:

 

Prof. İhsanoğlu’nun ilk edebî çalışması Mehmet Akif hakkındaki makaleleri ve el-Uksur’da şiirinin tercümesidir. (Al-sh’ir dergisi, Kahire, Nisan 1964). İhsanoğlu, Nazım Hikmet’in ünlü Ferhat ve Şirin adlı eserini Arapça’ya çevirdi ve bu çeviri 1969 ve 1974’de iki defa yayınlandı ve Kahire’de sahnelendi. Türk edebiyatından hikâye örneklerini İslam dünyasına tanıtmak amacıyla derlediği ve çevirdiği eserler ise Yeni Türk Edebiyatı’ndan Hikaye Antolojisi adıyla 1970 yılında yayımlandı.

 

Bilimsel Çalışmaları:

 

Prof. İhsanoğlu’nun bilim tarihi, Türk kültürü, İslam dünyasının Batı dünyası ile ilişkileri ve Türk-Arap ilişkileri ile ilgili yazılmış pek çok kitabı, makaleleri ve bildirileri yayınlandı. Bunun yanısıra ansiklopedi maddeleri ve muhtelif dergilerde akademik makaleleri yayınlandı. Osmanlı tarihinin değişik yönlerini ele alan, yazarlığını ve/veya editörlüğünü yaptığı yayınları arasında Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Arnavutça ve Boşnakça dillerinde yayınlanan Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (iki cilt), Açıklamalı Türk Kimya Eserleri Bibliyografyası, Başhoca İshak Efendi/Türkiye'de Modern Bilimin Öncüsü, yine modern bilimlerin Türkiye’ye girişini ve Osmanlı bilim zihniyetini değerlendiren Büyük Cihattan Frenk Fodulluğuna ve bunun ikinci ve üçüncü baskısı Osmanlılar ve Bilim Kaynakları Işığında Bir Keşif, İngiltere’de yayınlanan Science, Technology and Learning in the Ottoman Empire: Western Influence, Local Institutions, and the Transfer of Knowledge adlı kitabı, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlanan Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları, ve Darülfünun: Osmanlı’da Kültürel Modernleşmenin Odağı ve  Yapı Kredi Yayınlarından basılan Osmanlı Bilim Mirası başlıklı kitapları bulunuyor.

 

Üyelikleri:

 

Ekmeleddin İhsanoğlu IUHPS üyeliğinin yanında Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi (Paris) üyesi, Uluslararası Al-Furkan İslam Mirası Danışma ve İhtisas Kuralları (Londra), Ürdün İslâm Medeniyeti Araştırmaları Kraliyet Akademisi (Amman), Ortadoğu ve Balkan Araştırmaları Vakıf (İstanbul), Kuzey Amerika Orta Doğu Araştırmaları Kurumu (MESA, ABD), Uluslararası İslâm Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (IIIST, ABD), Arap Dilleri Akademisi (Ürdün), Arap Dilleri Akademisi (Suriye) üyesi, Arap Dilleri Akademisi muhabir üyesi (Mısır), Mısır Tarih Kurumu (Kahire), Uluslararası Tıp Tarihi Kurumu (Paris) ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi asil üyesidir. Journal of Islamic Studies (Oxford Centre for Islamic Studies, Cambridge), Arts and The Islamic World (Londra), American Journal of Islamic Studies (ABD), Al-Usur (Londra ve Riyad), Archivum Ottomonicum (Harrassowitz Verlag, Almanya), Bulletin of the Royal Institute of Inter-Faith Studies (Ürdün) dergilerinin yazı kurulu üyesi, IRCICA Haber Bülteni başeditörü olarak görev yaptı.

 

Ödülleri:

 

Prof. İhsanoğlu’na, uluslararası kültürel ilişkiler, bilim ve sanata yaptığı hizmetlerden dolayı 1990’da Mısır Cumhuriyeti Hükümetince liyakat nişanı, 1996’da Ürdün Kralı Hüseyin adına birinci derece Bağımsızlık Madalyası, 2000’de T.C. Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası, 2000’de İran Cumhurbaşkanı tarafından Yılın Kitabı Ödülü, 2002’de Senegal Cumhurbaşkanı tarafından “Ordre National du Mérite” nişanı, 2006’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Şeref Madalyası ve aynı yıl Rusya Devlet Başkanı tarafından verilen ve Tataristan Cumhurbaşkanı’nın sunduğu Şeref Madalyası, 2009’da Malezya Devlet Başkanı tarafından Tan Sri Nişanı ve Unvanı, 2010’da Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından “Pakistan Hilali” Madalyası ve aynı yıl Cibuti Cumhurbaşkanı’nın Birinci Derece “27 Haziran” Madalyası tevcih edildi. 2012 yılında ise kendisine Gabon Cumhurbaşkanı tarafından ‘Grand Commandeur Medal’ madalyası verildi. Bunların yanında İhsanoğlu’na 1990’da Gambia Cumhuriyeti Fahrî Konsolosluğu görevi ve 1997’de Bosna-Hersek Hükümeti tarafından “Ambassador at large” unvanı verildi. İhsanoğlu’na ayrıca 2007’de İngiltere’deki Müslüman Sosyal Bilimciler Birliği’nin “Köprüler Kurma Ödülü”, 1994’te Amerikan Biyografi Enstitüsünce Altın Başarı ödülü, 1995’te İngiltere Uluslararası Biyografi Merkezince 20. yüzyıl başarı ödülü, 1995’te İslam Konferansı Teşkilatı tarafından şeref ve liyakat sertifikası, 2008’de Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kalkınma Programı (UNDP) tarafından “Yenilik İçin Güney-Güney İşbirliği” Ödülü verildi. Çeşitli alanlardaki çalışmalarından dolayı Türkiye’deki ve ABD, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, İngiltere, İtalya, Malezya, Rusya (Moskova) ve Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan ve Tataristan, Pakistan ve Uganda’daki akademi ve üniversitelerce kendisine fahrî doktora unvanı sunuldu. Aldığı ödüllerin yanı sıra Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği (IUHPS) tarafından İhsanoğlu adına “İhsanoğlu Altın Madalyası” oluşturuldu. Bu ödül ilk olarak astronomi tarihi alanındaki çalışmaları için İspanya, Barselona Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Jose Bellver Martinez’e verildi (Ağustos 2009).

 

ESERLERİ:

 

Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi (18 cilt): Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (2 cilt, 1997), Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (2 cilt, 1999), Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi (1999), Osmanlı Musiki Literatürü Tarihi (2 cilt, 2003), Osmanlı Askerlik Literatürü Tarihi (2 cilt, 2004), Osmanlı Tabii ve Tatbikî Bilimler Literatürü Tarihi (2 cilt, 2006), Osmanlı Tıbbi Bilimler Literatürü Tarihi (4 cilt, 2008), Osmanlı Astroloji Literatürü Tarihi ve Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi zeyli (1 cilt, 2011), Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Zeylleri (Matematik, Coğrafya, Musiki, Askerlik, Tabii ve Tatbiki Bilimler, Tıbbi Bilimler) ve Osmanlı Mavzu’at al-Ulum Literatürü Tarihi (1 cilt, 2011), Osmanlı Bilim Literatürü Tarihi Genel İndeksi (1 cilt, 2012).

 

Diğer Eserleri: Türk Kimya Eserleri Bibliyografyası (1985), Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri (1987), Başhoca İshak Efendi/Türkiye'de Modern Bilimin Öncüsü (1989), Osmanlılar ve Batı Teknolojisi: Yeni Araştırmalar Yeni Görüşler (1992), Transfer of Modern Science and Teknology to the Müslim World (1992), İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı (Türkçe, İngilizce, Arapça, Malay dili ve Japonca, 1992), Çağını Yakalayan Osmanlı: Osmanlı Devletinde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri (Mustafa Kaçar ile, 1994), Büyük Cihad'dan Frenk Fodulluğuna (1996), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi ((Türkçe,1994-1998), (Arapça, 1999), (İngilizce, 2001-2002), (Boşnakça, 2004-2008), (Rusça, 2006) (Arnavutça, 2009), Suriye'de Modern Osmanlı Sağlık Müesseseleri, Hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi (1999), The West and İslam (Towards a Dialogue) (1999), The Different Aspects of Islamic Culture, Volume Five: Culture and Learning in Islam (baş editör olarak, Paris, UNESCO, 2003), Science, Technology and Learning in the Ottoman Empire: Western Influence, Local Institutions, and the Transfer of Knowledge (Oxon, Ashgate, 2003), Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Politikaları: Cumhuriyetin 80. Yılında Toplu Bakış (İstanbul, Türk Bilim Tarihi Kurumu, 2005), Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları: Mehmed Ali Paşa’dan Günümüze Basılı Türk Kültürü Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme (İstanbul, IRCICA, 2006), Darülfünun: Osmanlı’da kültürel modernleşmenin odağı (İstanbul, IRCICA, 2008), Süllemü’l-vusul ila tabakati’l-fuhul, Katip Çelebi (6 cilt, 2010), The Islamic World in the New Century The Organisation of Islamic Conference 1969-2009 (New York, London, Columbia/Hurst, 2010), Osmanlı Bilim Mirası (Yapı Kredi Yayınları, 2017), Kaybolan Dünyadan Nurlu Bir Sima: Yozgatlı İhsan Efendi (Doğan Kitap, 2018)

 

KAYNAKÇA: Beşir Ayvazoğlu / Bir Bilim Adamının Romana Benzer Hayatı: Ekmeleddin İhsanoğlu / Defterimde Kırk Suret (s.147-151, 3. bas. 1999), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013). 75. Yılında Atatürk Kültür Merkezi (s. 71-73), TDOE –TDE Ansiklopedisi c. 5, 2005), Essays in honour of Ekmeleddin İhsanoğlu (Biography, bibliography and recollection about İhsanoğlu compiled by Abdullah Topaloğlu, IRCICA, 2006).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör