Ahmed Rıfkı

Araştırmacı, Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Saint-Benoit
Diğer İsimler
Derviş Ruhullah ve Ruhî

Araştırmacı, şair ve yazar (D. 1884, Aksaray / İstanbul – Ö. 1935, İskeçe / Yunanistan ). Nefeslerini Derviş Ruhullah ve Ruhî mahlâslarıyla yazdı. İlk eğitimini babası Defterdar Keçecizade Ahmed Rıfat Efendi’den alan Ahmed Rıfkı, Fatih medreselerinde Arapça ve Farçasını ilerletti. Şemsülmaarif’de başladığı lise öğrenimini Saint-Benoit’da tamamladı. II. Abdülhamit yönetimi aleyhinde çalışmalar yaptığı idiasıyla bir süre tutuklu kaldığı için tıp öğrenimini tamamlayamadı. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra çıkarılan genel aftan yaralanarak hapisten kurtuldu. 1913 yılında Mahmud Şevket Paşa­’nın öldürülmesi olayının ardından Sinop’a sürgün edildi. İstanbul’a ancak yedi sene sonra, 1921’de dönebildi. Millî Mücadele’yi desteklemediğinden 1922 yılında yurtdışına çıkarak bir süre İskenderiye’de (Mısır) yaşadı, sonra da ömrünün sonuna kadar ikamet edeceği İskeçe’ye (Yunanistan) yerleşti.

II. Meşrutiyet’ten itibaren Bektaşîliğe ilgi duyarak, Bektaşî tekkelerine devam etti. Bektaşilikte ileri bir yol alarak “baba” payesini aldı. Mizahî yazıları ve şiirleri 1909-1912 yılları arasında Musavver Eşref, Eşek, Karagöz, Yeni Geveze, Perde, Kibar, Falaka, Züğürt, Curcuna dergilerinde yayımlandı. İnsaniyet ve İştirak dergilerinde sosyalist görüşlerini açıkladığı fikir yazıları, Zekâ ve Alemdar’da ise felsefî ve tasavvufî yazıları yer aldı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Nakûs-ı Adem (1911).

ROMAN: Hizmetçi Belâsı (1911).

ARAŞTIRMA: Bektaşi Sırrı, (1909-1911), Bektaşi Sırrının Müdafaasına Mukabele (1911).

ANTOLOJİ: Bektaşi Nefesleri (1921, Derviş Ruhullah imzasıyla).

HAKKINDA: Hüsrev Hatemi / Sosyalist ve Bektaşi Şair: Ahmed Rıfkı Bey (Dergah dergisi, Kasım 1991), Münir Süleyman Çapanoğlu / Basın Tarihimizde Mizah Dergileri (1970), Münir Süleyman Çapanoğlu / Baba Rıfkı (Yeni Yol dergisi, Mart 1942), TDOE-TDE Ansiklopedisi 1 (2002), Hayriye Topçuoğlu / Bektaşi Ahmet Rıfkı, Hayatı ve Eserleri (tsz).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör