Asım (Filibelizâde)

Devlet Adamı, Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Mustafa Asım, Küçük Filibelizâde

Şair, hattat, devlet adamı (D. 1856, İstanbul – Ö. 1904, Trabzon). Tam adı Mustafa Asım. “Küçük Filibelizâde” namıyla da tanındı Yazar İbrahim Alâeddin Gövsa’nın babasıdır. Küçük yaşta babasını yitirdiğinden amcası Mecelle Cemiyeti üyesi Halil Efendi’nin himayesinde büyüdü. Öğrenimini sıbyan ve rüştiye mektepleri ile cami hocalarından aldığı özel derslerle tamamladı. Memurluğa on altı yaşında Meşihat dairesinde kâtip olarak başladı. Bir süre sonra Basiretçi Ali Efendi’nin Basiret gazetesinde gazeteciliğe yöneldi. Gazete 1878’deki Çırağan Sarayı baskını ile kapatılınca Kudüs’e kaçarak on yedi yıl noterlik ve tahrirat müdürlüğü yaptı. Daha sonra Basra mektupçuluğu ve Ammare mutasarrıf vekilliği ve son olarak Trabzon mektupçuluğu görevlerinde bulundu. Bu son görevindeyken öldü. Trabzon İmaret Kabristanında gömülüdür.

Çok yönlü bir şahsiyet olan Filibelizade Asım, Kudüs, Basra ve Trabzon’da takvimler hazırlayıp bastırdı. Talik hat ustalarındandır. Astronomi ve takvimcilikle uğraşmış, Fransızca ve Farsçadan çeviriler yapmış, hattat olarak tırnağıyla yazdığı talik yazılarla takdir toplamıştır. Pend-i Attâr Tercümesi ve bir divançe teşkil edebilecek boyutta bulunan şiirleri basılmadı. Bu şiirlerden Namık Kemal için yazdığı terciibent biçimindeki otuz beyitli mersiyesi ünlüdür. Nâle-i Uşşâk  adlı Kerbelâ mersiyesi basıldı (1883).

HAKKINDA: Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), İ. Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), Atilla Özkırımlı / Türk Edebiyatı Ansiklopedisi (c. 1, 1982), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör