Âsaf Yahya Adalı

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Yahyazâde Âsaf Efendi

Şair (D. H. 1297 / M. 1879/1880, Antakya – Ö. 1971, Antakya). Yahya Efendi’nin oğlu olup, Yahyazâde Âsaf Efendi adıyla da bilinmektedir. İlk tahsilini Antakya Rüşdiyesinde tamamladıktan sonra medreseye devam ederek Arapça ve Farsça öğrendi. Babasından sarf ve nahiv, Antakya’nın seçkin hocalarından mantık, maâni, bedî, beyân ve tefsir okudu. Kendi kendini yetiştirmeye çalıştı, bu arada piyano, ney, keman, ud çalmayı öğrendi. Çiftçilikle uğraştı, kendi arazisini işletti, bir ara değirmen işletmeciliği de yaptı.

Âsaf Yahya, bu meşguliyetlerinin yanı sıra ilim ve edebiyatla ilgilendi. Yeni Mecmua’da şiirleri yayımlandı. Âsaf Yahya olarak anılırken, 1939’dan sonra “Adalı” soyadını aldı. Âsaf Efendi’nin şiire karşı sevgisinde ve şiir yeteneğinde babasının büyük etkisi  olmuştur. Seviyeli ve usta, edebi kültürü güçlü bir şairdir. Şiirlerinde hemen hemen her tür ve vezni denemiştir. Tarih düşürmede ve ebced hesabı ile esami düzenlemede özel bir yeteneğe sahiptir. Şiirlerinde yaşadığı şehrin günlük hayatı, aşk, tabiat, halkın sıkıntıları, millî konular, çeşitli konularda eleştiriler mısralara dökülmüştür. Âsaf Yahya  Adalı 1971 yılında vefat etmiştir. Hayatı, sanatı ve şiirleri Dr. Hüseyin Güfta tarafından hazırlanarak 1999’da yayımlanan “Antakyalı Şair Yahyazâde Âsaf- Hayatı, Edebi kişiliği ve Şiirleri” adlı kitapta incelenmiştir.

 KAYNAK: Hüseyin Güfta / Antakyalı Şair Yahyazâde Âsaf: Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirleri (1999), Asaf Yahya Adalı (hatay.gov.tr, 15.4.2014).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör