Abdülgaffar Aslan

İslam Felsefecisi

Eğitim
Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm felsefesi araştırmacısı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1986), yüksek lisansını Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam ve İslâm Felsefesi Anabilim Dalında (1991), doktorasını Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1997) tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri bölümünde doçent olarak görev yaptı. Makaleleri Arayışlar, Tabula Rasa, Dinî Araştırmalar, İslâmî Araştırmalar dergilerinde yayımlandı. Çok sayıda sempozyumda bildiri yayımladı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Kur’an’da Vahiy (2000),  Kur’an Ekseninde Fakirlik Problemi (2003).

İNCELEME: Kitâbu’l- İbâne an Turukı’l-Kâsidîn ve’l-Keşf an Menâ-hici’s-Sâlikîn Ve’t-Teveffur ilâ İbâdeti Rabbi’l-âlemîn (tahric ve tahkiki, A. Yıldırım’la).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör