Ali Kemali Aksüt

Devlet Adamı, Eğitimci

Ölüm
12 Temmuz, 1962
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Eğitimci, devlet adamı (D. 1884, Yanya / Girit - Ö. 12 Temmuz 1962, İstanbul). Orta ve lise öğrenimini Yanya İdadîsinde (lise) tamamladı. 1908’de Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Fakültesi)’ni bitirdi. Yanya’da kaymakamlık stajını tamamlayıp buradaki bazı okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1910’dan itibaren Filat, Mecidiye, Mucur, Haymana, Kalecik ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. Eylül 1918’de Ankara Valiliği Hukuk İşleri müdürlüğüne atandı. Bu görevde iken Millî Mücadele’ye katıldı. 1921’de TBMM Hükümeti tarafından mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi. 1929’dan itibaren Ordu, Erzincan, Bayazıt, ve Bilecik valiliklerine tayin edildi. Bilecik valiliğinden emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra çeşitli işlerde çalıştı ve Robert Kolejde edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu görevdeyken öldü.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Kanun-ı Medenî’de Her Türkün Bilmesi Lâzım Gelen Şeyler (1926), Erzincan Tarihi (1932), Terceme Hakkında Düşünceler ve Tatbikata Ait Bazı Numuneler (1934), Avrupa’nın Siyasî Tarihi: 1815-1919 (1943), Sultan Aziz’in Mısır ve Avrupa Seyahati (1944), Profesör Mehmed Ali Aynî - Hayatı ve Eserleri (1944), Fransa’da Belediye Emniyet Sandıkları ve Mont de Piété’ler (1945).

ÇEVİRİ: İlim Üzerine Müesses Terbiye (1926), Ecnebî Memleketlerde İstatistik Teşkilâtı (Sturm de Setrem Mihailopulos-İ Tereco’dan, 1934), Muhteşem Süleyman (Fairfax Downey’den, 1936), Koçi Bey Risalesi (1939), Tepedelenli Ali Paşa (Gabriel Romeran’dan, 1939), Tarih Çiçekleri (P. Larousse’den, 1944, 1946), Bir Garblı Gözü ile Müslümanlık (Laura Veccia Vaglieri’den, 1946), Allah’ın Kulu ve Resulü Muhammed (Esad Fuad Tugay’dan, 1965).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör