Abdülfeyyaz Mehmet Tevfik Yergök

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
29 Aralık, 1947
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Eğitimci, yazar (D. 1870, Fındıklı / İstanbul - Ö. 29 Aralık 1947, İstanbul). Eyüp Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Mülkiye Mektebi yüksek kısmı (Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1893) mezunu. Çeşitli okullarda fizik, astronomi, resmî yazışma usûlü, cebir gibi dersler okuttu. 29 Ağustos 1921’de Maarif Nezareti Yükseköğrenim Dairesi genel müdürlüğüne getirildi. 1922’de İstanbul Hükümetinin dağılması üzerine açığı alındıysa da Ekim 1925’te Maarif Vekâleti Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığına atandı. Kabataş ve İstanbul liselerinde ast-ronomi öğretmenliği yaparak Mayıs 1933’te emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

TELİF: Yer ve Gök (1925), Arzın Menşei ve Geçirdiği Devirler (konferanslar, 1927).

ÇEVİRİ: Terbiye ve Talim Umdeleri (1924), Hayat ve Ölüm Meseleleri (George Bauhin’den, 1926).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör