Abdülcelil Berkman

Hukukçu

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Hukukçu (D. 1890, Diyarbekir - Ö. 1964, Ankara). Alay kâtiplerinden Mustafa Efendi’nin oğ­ludur. Diyarbakır Askeri Rüştiyesi, İstanbul Mercan İdadisi, Mekteb-i Mülkiye (1911) mezunu. 1911 Eylülünde Mülkiye'yi pekiyi derece ile bitirdi. İlkin çeşitli illerde öğretmenlik, sonra Millî Eğitim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bir süre sonra Danış­tay üyeliğine getirildi. 1950 yılı Şubatında Da­nıştay I. Daire Başkanlığı görevine atandı. 1956 yılında emekli oldu. 1964 yaşında Ankara'da ölmüştür.

ESERLERİ:

Elazığ (Harput) Tarihi ve Halkbilgileri, Osmanlıca (ki) Edatları Hakkında Bir Tetkik.

KAYNAK: Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler  (c. 4, 1969, s. 1416), Cumhuriyetin 50. Yılında Diyarbakır 1973 İl Yıllığı (Ankara 1973), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 1997, s. 270), İhsan Işık / TEKAA (2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör