Abdülbaki Güneş

Tefsirci

Doğum
Eğitim
19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Tefsirci. 1958, Gercüş / Batman doğumlu. İlköğreniminin ardından sekiz yıl klasik medrese eğitimi gördü. Bu arada orta ve lise öğrenimini dışarıdan tamamladı. DİB bünyesinde görev yaptı (1980-83). 19 Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden mezun oldu (1988). Yüksek lisansını “Şihabuddin es-Sivasî Hayatı, Eserleri ve Tefsirdeki Metodu” (1994) adlı teziyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Beş yıla yakın ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı (1993). 1996 yılında Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “Kurân’da Akıl ve Aklî Tefsir Hareketi” adlı tez çalışmasıyla doktor unvanını aldı. Aynı bölümde anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı.

Semantik ve hermenötikle ilgilendi. Tefsir, Kur’an kıssaları, Kur’an semantiği konularında araştırmalar yaptı. Makalelerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslami Araştırmalar, EKEV Akademi dergilerinde yayımladı.

ESERLERİ (İnceleme):

Aklî Tefsir Hareketi-Mutezile ve Menar Ekolü (2003), Kur’ân’da İşlevsel Akla Verilen Değer (2003), Kur’ân’da Kalb Kavramının Semantik Analizi (2003).

HAKKINDA: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör