Ahmed Rasim (Fodlacızâde)

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Üsküdar Valide-i Atik Medresesi
Diğer İsimler
Fodlacızâde

Divan şairi. (D. 1766, İstanbul / Üsküdar – Ö. 1853, İstanbul). Üsküdar Valide-i Atik Medresesinde tahsil gördü. Çeşitli resmî görevlerde bulunarak Hâcegânlık rütbesine kadar yükseldi. 40 yaşından sonra emekliye ayrıldı ve münzevî bir hayat sürdü. Şiirleri tasavvuf içeriklidir.

ESERLERİ:

Dîvan (1855), Nesâyih-i Şer’iyye ve Mev’ize (1898), Kerâmât-ı Evliyâ, Muhâsebe-i Nefs, Usûl-i Vüsûl, Durûb-i Emsâl, Lügat-ı Fârisiyye, Şerh-i Sübha-i Sıbyân.

KAYNAKÇA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör