Veysî

Divan Şairi, Yazar

Doğum
Diğer İsimler
Üveys

Divan şairi ve yazar (D. 1561, Alaşehir / Manisa - Ö. 1628, Üsküp). Asıl adı Üveys’tir. İstanbul’da öğrenimini tamamladıktan sonra babası gibi kadılığa başladı. Mısır, Akhisar, Tire, Alaşehir, Turhal, Üsküp kadılıklarında bulundu. Sadrazam Ali Paşa’nın Macaristan seferine ordu kadısı olarak katıldı. Ayrıca çeşitli yerlerde emval müfettişliği yaptı. Mezarı Üsküp’tedir.

Çağdaşlarınca şairliği de övgüye değer bulunan, Divan sahibi bir şair olmasına rağmen edebiyatımızda daha çok düzyazı eserleriyle tanınmıştır. Mensur eserleri, çağdaşı Nergisî gibi uzun cümleli, süslü ifadelerle doludur. Şiirlerini daha anlaşılır bir dille yazmıştır. En tanınmış eserleri, ölümünden sonra şair Nabi tarafından tamamlanan, Hazret-i Peygamber’in hayatını anlattığı Siyer-i Veysî, I. Ahmed’e sunduğu Hâbnâme ve çeşitli mektuplarını topladığı Münşeat’ıdır.

BAŞLICA ESERLERİ:

Siyer-i Veysî (Bedir savaşına kadar Hz. Peygamber’in hayatı, 1869), Hâbnâme (öğüt verici bir eseri, 1846), Münşeât (mektupları, 1869), Şahadetnâme (İslâm’ın şartlarına dair, 1866), Divan (İstanbul Üniversitesi Ktp. Topkapı), Hicviye (Süleymaniye Ktp.) vd.

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör