Arif Necip Kaskatı

Eğitimci, Gazeteci, Yazar

Ölüm
-

Gazeteci, Yazar, Eğitimci (D. 1903, Razgrad / Bulgaristan - Ö. 1950). Orta halli bir esnaf ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlko­kul ile Rüştiye (ortaokul) öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. Öğretmen olduğu yıullarda ve sonrasında Türk milliyetçisi olarak da örgütsel çalışmalarda bulunarak, Bulgaristan Türkleri arasında bir canlılık yarattı. Bu alanda yayımladı­ğı kitaplar ve gazetelerle örgütsel gelişmeler ve  bilinç­lenme sağladı. 

Arif Necip’in gazetecilik kariyeri ve ilk kalem kavgaları önce “Deliorman” gazetesinde, ardından yazdığı başka gazetelerde sürdü. Asıl ününü ve kişiliğini ise “DDT” gazetesinde yazdıklarıyla sağladı. Bu yazıları ülkede yaşayan bütün Türklerin dikkatini çekmişti. Söz konusu yazılarıyla ayrıca siyasal ve toplumsal özgür düşünceyi savundu. 1929-30 yıllarında “DDT” gazetesinin sorumlu müdürlüğünde bulundu ve o günün zor hayat şartları içinde gönlünce yazdı. “Turan” gazetesinde de sürekli olarak yazmayı sürdürdü ve bu gazetenin yazı kurulunda görev aldı...

1932’de Razgrat’ta “Karadeniz” adında; halkçı, inkilâpçı ve milliyetçi, yerel sorunları işleyen bir haber gazetesi çıkarmaya başladı. Eski harflerle ve Türkçe-Bulgarca bölümlerle çıkan bu gazete Bulgaristan Türklerinin haklarını cesaretle savunuyordu. Gazete kimi olayların üzerine gitmesi nedeniyle iki kez kapatıldı ve başyazarı olan Arif Necip sorguya çekilmek üzere Tırnova’ya götürüldü. 1934’te Şumnu Rüştiyesi müdürlüğüne getirildiyse de 19 Ma­yıs 1934’te tutklandı ve gazetesi kapatıldı. Daha sonra ailesiyle birlikte Anadolu’ya göç ederek, Edirne'ye yerleşti ve gizli istihbaratta görev aldı. Bulgar sı­nırını geçerken Bulgarlarca öldürüldü ve Edirne’de toprağa verildi. “Bulgarya’daki 1.300.000 Türk” (Mahmut Nec­mettin Deliorman ve Gültekin Arda ile İstanbu, 1946) adlı kitabı yayımlanmıştır.  

 KAYNAKÇA: M. Türker Acaroğlu / Bulgaristan’da 120 Yıllık Türk Gazeteciliği (1865-1985, İstanbul 1990; Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yüzyıllık Kaynakça 1878-1978 (Ankara, 1997; Osman Keskioğlu / Bulgaristan’da (Ankara, 1985); Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (ikinci kitap, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

  

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör