Eğinî (Rahmî)

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-

İslâm bilgini (D. ?, Eğin [Kemaliye] / Erzincan - Ö. 1909). Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Tahsilini İstanbul’da Ahaveyn Hoca’dan tamamladı. H. 1327’de tayin edildiği Nüvvâb Mektebinin müdürü iken genç yaşta öldü.

ESERLERİ:

Enmûzecü’l-Fıkh, Üsâretü’l-Fünûn, Şerh-i Maksûd, el-İkdü’n-Nâmî ale’l-Câmî, Devhatü’l-Anâdil alâ Tuhfetü’l-Avâmil, Tefcîrü’t-Tesnîm fi’l-Kalbi’s-Selîm, el-Feyzü’l-Kudsî ale’t-Tarsûsî, Terceme-i Mir’ât, Gâliyetü’n-Nevâfic ale’n-Netâyic.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör