Veli Recai Velibeyoğlu

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Adana İlköğretmen Okulu
Diğer İsimler
Âşık Dindari

 Şair ve yazar (D. 1916, Mucur / Kırşehir - Ö. 1991, İstanbul). Şiirlerinin çoğunda Âşık Dindari mahlasını kullandı. İlköğrenimini Mucur’da bitirdi. Adana İlköğretmen Okulunu bitirdikten (1938) sonra Anadolu ve İstanbul’da uzun yıllar ilkokul öğretmenliği yaptı ve 1968’de emekliye ayrıldı. Öğretmenlik yıllarında Kırşehir’de Mucur (1956-62) ve İslâm-Türk (1960-64) gazetelerinin çıkarılmasına öncülük etti. Kendi kitaplarından bir bölümünü Mucur’da kurduğu Defne Matbaasında bastı. Ayrıca İstanbul’da da matbaacılık yaptı.

Katalog, antoloji, sözlük alanında yaptığı çalışmaların küçük bir bölümünü yayımlama olanağını bulabildi. Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi adlı çalışmasında Osmanlının son döneminden 1975’e kadar Türkçe basılmış bütün şiir kitaplarından örnekleri toplama amacını büyük ölçüde gerçekleştirdi. Bu çalışmasına benzer birçok değerli ansiklopedi hazırladı.

ESERLERİ:

ŞİİR: Hicret Kuşları (1943), Esma’ül-Hüsna (1966), Azgın Aşkın Gönle Virdi (1975), Eskimeyen Aşk (1981).

OYUN: Ormanları Koruyalım Saadete Erelim - Millî Piyes (1966).

ARAŞTIRMA-İNCELEME-DERLEME: Eşsiz İnsan Örneği Hz. Muhammed (1953), Müslüman Ahlâkından Kırk Yaprak (1953), Cuma Namazı Rehberi (1956), Yirmisekiz Peygamber: İbrahim (1957), Yirmisekiz Peygamber: Hud (1957), Yirmisekiz Peygamber: Salih (1957), Kader: “Alın Yazısı” (1957), Hz. Ali (1957), Cehennem (1957), Cin (1957), Sadaka (1957), İslâmda Meşhur Türk İmamlar (1957), İslâm Cep Lûgat ve Ansiklopedisi (1957), Kadir Gecesi (1958), Fâsık (1958), Saff (1958), Ramazan: Oruç (1958), Bayrak (1960), Cihad Şehitlik ve Gazilik (1960), Çağımız Halk Şairlerinden Seçme Şiirler (1960), Yirmisekiz Peygamber: Nuh (1961), Din Sözlüğü (1962), Abdullah Biçare Divanı, Geyveli Güvahi, Edebiyat Takvimi, Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi (2 cilt, 1975), Bütün Türk Şairleri Ansiklopedisi, İstanbul Kütüphaneleri Kılavuzu, Divanlar Katalogu, Hattat Şairler, Fetva Yazarları, Büyük İslâm Sözlüğü, Tasavvuf Ansiklopedisi, Bestekâr Şairler Ansiklopedisi.

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001), Ahmet Cüneyt Issı / “Mucur’un Ahmet Midhat Efendi’si ve “Ya Param Olaydı Ya Namussuz Olaydım” Benzeri Bir Serzenişin Acıtan Öyküsü: Veli Recai Velibeyoğlu ve Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi” (I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni / Bildiriler, 2004), Mustafa Kurt / Şiirin İçresi, Taşrası ve Antolojisi (Sonsuzluk ve Bir Gün dergisi, sayı: 1, Mart-Nisan 2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör