Ali İhsan Sabis

Asker, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Topçu Harbiyesi (Harp Okulu)

Asker, devlet adamı (D. 1882, İstanbul - Ö. 1957, İstanbul). Cihangir Mahalle Mektebi, Beşiktaş Askerî Rüştiyesi (ortaokul), Halıcıoğlu Topçu Mektebi İdadisi (lise), Topçu Harbiyesi (Harp Okulu) mezunu. Pangaltı Erkânı Harbiye Mektebinde Atatürk’ün sınıf arkadaşı olan Sabis, bu okulu 1904 yılında kurmay yüzbaşı olarak bitirdi. İlk görevi Erzincan’da bölük komutanlığı oldu. Daha sonra Edirne’de kurmay başkanlığı, Yıldız Harp Akademisinde öğretmenlik, Genelkurmay Başkanlığında şube müdürlüğü ve çeşitli kolordularda görevler yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu ve Güneydoğu cephelerinde Rus ve İngiliz ordularına karşı savaştı. 1918 yılında İngilizler tarafından esir alınarak Malta’ya sürüldü. TBMM’nin kuruluşundan (23 Nisan 1920) sonra, yeni hükümetin çabaları ile yurda dönüşü sağlandı ve Garp Cephesi’ne bağlı olarak I. Ordu Komutanlığına getirildi.

Emekliye ayrıldıktan sonra İstan-bul’da ticaret yapan Sabis, bir yandan askerlik anılarını yazdı; öte yandan Ziyad Ebüzziya’nın çıkardığı Tasvir gazetesinde genel yayın müdürlüğü yaptı. Bu gazete İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı gazeteler gibi Nazi yanlısı bir tutum izledi ve Türkiye’yi Almanlar’ın yanında savaşa sokmaya çalıştı. O dönemde giderlerini Almanların sağladığı Türkische Post adlı bir gazete de Ali İhsan Sabis’in yönetiminde yayımlandı. Demokrat Parti’nin kuruluşu ile birlikte bu partinin saflarına katıldıysa da milletvekili seçilebilme imkânını bulamadı.

Ali İhsan Sabis’in anıları 1943’te Harp Hatıraları adıyla basıldı, 2000 yılında Birinci Dünya Harbi Harp Hatıralarım adıyla 6 cilt olarak yayımlandı.

KAYNAK: İrfan Ünver Nasrattınoğlu - Mehmet Sarlık / 75 Yılda Yöneticilerimiz (1998), Dr. Necmettin Turinay / Bağdat Okumaları (Özgür ve Bilge, yıl: 2, sayı: 15, 2003), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör