Eflâki Dede

Şair

Ölüm

Şair (D. ? – Ö. 1359, Konya). Ahî Natur adlı bir işçinin oğludur. Gençliğinde çeşitli bilgelerle bilhassa astronomi ile meşgul oldu ve bundan dolayı Eflâki mahlâsını aldı. Mevlâna torunu Ulu Ârif Çelebi’nin dervişi ve arkadaşı idi. Menakıb-ül-ârifin adlı Farsça eserinde büyük tasavvufçuların hayatlarını anlatmıştır.

HAKKINDA: Vasfi Mahir Kocatürk / Tekke Şiiri Antolojisi (1955).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör