Ali Haydar Paşa

Vezir

Doğum

Vezir (D. 1866, İstanbul – Ö. 1935, Beyrut). Mekke Emiri Şerif Ali Cabir Paşa’nın oğludur. Saraydaki şehzadeler mektebinde okudu. İkinci Meşrutiyetten sonra Âyan Meclisi üyesi, Evkaf nazırı (1910), Âyan meclisi başkan vekili (1912) oldu. Vezir rütbesiyle Mekke şerifliğine atandıysa da (1916) Şerif Hüseyin ayaklanması nedeniyle kente girememişti.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör