Ali Haydar Mithat

Milletvekili, Devlet Adamı, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
-

Siyaset ve devlet adamı, milletvekili, yazar (D. 1872, İstanbul – Ö. 1947). Sadrazam Mithat Paşa’nın oğludur. Babası Taif’te öldükten sonra padişah iradesiyle eğitimini tamamlaması için 1885 yılında Beyrut’a eğitim görmeye gönderildi. 1899 yılında Beyrut’tan Avrupa’ya kaçtı, burada Jön Türklerin siyasi faaliyetlerine katıldı. Paris’te toplanan birinci Jön Türk kongresi’ ne katıldı (1902). Yokluğunda ömür boyu kalebentlik cezasına çarptırıldı. İngiltere’ye geçip Osmanlı gazetesinin yayımına yardımcı oldu. 1908 Meşrutiyetinden sonra İstanbul’a döndüğünde Sultan II. Abdülhamid tarafından Âyan üyeliğine atandı. 1914 seçimlerinde Divan mebusu oldu. Mütareke yıllarında İstanbul’da kaldı.

İngiliz yanlılığıyla dikkat çeken Ali Mithat, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra İstanbul yakınlarındaki çiftliğinde yaşadı, il genel meclisi üyeliği yaptı, ancak Cumhuriyet yönetimiyle yakın ilişkiler kuramadı. Bağımsız olarak katıldığı 1934 seçimlerini kazanamadı.

BAŞLICA ESERLERİ: Layiha ve İstitrad (Kahire. 1900), Mithat Pacha Savie, son Qeuvre (Paris 1908), Hatıralarım (1946).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör