Ali Haydar (Oyun Yazarı)

Oyun Yazarı, Yazar

Doğum
Ölüm

Oyun yazarı (D. 1836, Mihaliç - Ö. 1914, İstanbul). Posta ve Telgraf Nazırı Sağır Ahmet Bey‘in oğlu olan Ali Haydar, özel öğrenim görerek yetişti. Devlet kaleminde memurluk, Paris‘te elçilik katipliği (1857-61), Babıâli evrak müdürlüğü yaptı. Mecmua-i İntibah adlı bir çocuk dergisi çıkardıysa da, Şinasi‘nin Şair Evlenmesi‘ni izleyen ilk manzum oyunları yazmış olmasıyla tanındı. Oyunları tasarım tekniği, dil ve üslûp yönleriyle zayıf bulundu.

ESERLERİ:

Sergüzeşt-i Perviz (1866), İkinci Ersas (1866), Rüya Oyunu (komedi, 1875).

HAKKINDA: Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör