Aygün Ülgen

Öğretim Üyesi, Sanat Tarihçisi, Yazar

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

Sanat tarihçisi. 1958, İzmir doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden (1980) “İzmir’deki Sivil Mimarlık Yapıları” adlı tezle mezun oldu. Aynı fakültenin Umumî Türk ve Asya Tarihi ile Yeniçağ Tarihi kürsülerinin derslerine devam ederek sertifika aldı. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak ders verirken bir yandan da yüksek lisans programına devam etti. 1989 yılında “Tanzimat Döneminden Günümüze Kalan İstanbul Sarayları (1839-1876)” adlı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Doktorasını ise “Klâsik Devir Osmanlı Camilerinde Minarenin Konumu” adlı çalışmasıyla 1993 yılında tamamladı. 1996 yılında yardımcı doçent, ve daha sonra doçent unvanını aldı.

Türk sanatı konusunda yazdığı makaleler Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Türk Edebiyatı, Tarih ve Medeniyet, Bir, İlgi, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Tuna Mektupları Dergisi, Tarih ve Düşünce, Ahice Dergisi dergileri ile Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı (1995), İstanbul Armağanı 2 (1996), Osmanlı, Türk Dünyası Kültür Atlası gibi ortak kitaplarda yayımlandı. Osmanlı Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

Tarihi ve Turistik Yerleriyle Eminönü İlçesi (1995), Klâsik Devir Minareleri (1996).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör