Abdülaziz Halis Çıkıntaş

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
06 Şubat, 1935
Diğer İsimler
Hâlis

Şair ve yazar (D. 1284/1867, Diyarbakır - Ö. 6 Şubat 1935, Diyarbakır). Şiirlerinde Hâlis mahlasını kullandı. Şair Hacı Abdülhamid Niyazi Çıkıntaş’ın küçük kardeşidir. Diyarbakır Rüştiyesini bitirdikten (1885) sonra Ragıbiyye Medresesi’nde okudu, özel hocalardan ders gördü. 1887 de gittiği İstanbul’da Muallimhâne-i Nüvvab’da kısa bir süre okuduysa da bitiremedi. Çalışma hayatına, 1890’da Beşinci Sınıf Nâipliğe uygun görülerek Kudüs’ün Halilürrahmân ilçesine atanarak başladı. Daha sonra Mardin’in Avine (Savur) ilçesi, Siirt Sancağı, Suriye Havrân Sancağı naipliklerinde bulundu 1909’da görevinden alındı. Bir ara Sinop’a sürüldü. Üç ay sonra Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması nedeniyle ilan edilen aftan faydalanarak İstanbul’a gitti.

1916’dan itibaren İstanbul’da yeniden memurluğa başladıysa da küçük aylığıyla geçim sıkıntısı çekerek 1918’de Diyarbakır’a döndü. Ağabeyinin Hürriyet ve İtilâf Fırkası kurucularından olmasından yararlanarak Savur Kaymakam vekili olarak atandı. Çermik, yeniden Savur’da görevini sürdürdü. 1921’de Ankara hükümetince kaymakamlıktan azledilip asıl görevi olan kadılığa atandı; Hakkari Kadısı olarak yeni görevine başladı. Sonraki yıllarda Hınıs Bidayet Mahkemesi hâkimliği, Çermik kadılığı, Malatya Asliye Mahkemesi azalığı görevlerinde bulunarak 1927 de Malatya’da emekliye ayrılıp Diyarbakır’a döndü. Diyarbakır Mardinkapı Mezarlığında gömülmüştür.

Hicivleri ile de tanınmıştır. Tarih alanında Tuhfetü”l Kuds adlı bir eseri daha var ise de basılmadı.

ESERLERİ:

Şiir: Dîvânçe.

Çeviri: Mem û Zîn (Ahmed-i Hani’ den).

KAYNAKÇA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2., 1997, s.240-241), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) -  Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör