Abdurrahman Güzel

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı

Doğum
24 Haziran, 1942
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Burç

Türk dili ve edebiyatı araştırmacısı. 24 Haziran 1942, Ahmetler köyü / Manavgat / Antalya doğumlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antalya’da bitirdi. Ankara Üniversitesi DTCF (1965) mezunu. 1966-67 Almanya’da Almanca lisan öğrenimini yaptı. Lisansını 1970’te, doktorasını 1973’te Viyana Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Türkoloji Bölümünde yaptı. Doktora tezi: “Ali in der Bektaschi-Dihtung, besonders des 16, Jhdt’s”. 1974’te Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı, 1980’de “Kaygusuz Abdal ‘ın Hayatı ve Eserleri” üzerine yaptığı çalışmayla doçent oldu. 1974-85 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk dili ve edebiyatı yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Bu arada bir süre Almanya’da konuk öğretim üyesi olarak ders verdi (1983-84). 1985’te döndüğü Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi TDE Bölümünde profesörlüğe yükseldi, bölüm başkanlığı yaptı. Daha sonra Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 1989-94 tarihleri arasında da Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak çalıştı.

1994-98 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde rektörlük yaptı. 1998-2001 Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde kurucusu olduğu Türkçenin Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi (2001-) ve Başkent Üniversitesinde Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programında kurucu bölüm başkanı (1991-94) ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk Folklor Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve İLESAM üyesidir.

Makaleleri, Selçuklu, Millî Eğitim, Türk Kültürü, Atatürk Araştırmaları Merkezi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Kültürü Araştırmaları, Millî Kültür, Yeni Türkiye, Millî Folklor, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Dünya Edebiyatlarından Seçmeler, Türk Dili, Diyanet, Çevren (Priştina), Belgelerle Türk Tarihi dergilerinde yayımlandı. Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi, İ. Kafesoğlu Armağanı, Dursun Yıldırım Armağanı, Şükrü Elçin Armağanı, Türk Dünyası El Kitabı için bölüm, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi için madde yazdı. 1988 Türk Bilimine Hizmet Ödülünü, 1990 Türk Folkloruna Üstün Hizmet Ödülünü, 1997 Türk Dünyası’na Hizmet Ödülünü, 2001 Türk Bilimine Üstün Hizmet Ödülünü aldı. ABD North Caroline Amerika Biyografi Enstitüsü tarafından 1997 Yılı Bilim Adamı seçildi. Ayrıca çeşitli kuruluşlardan çok sayıda onur belgesi ve takdirname aldı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Veremden Korunma Önlemleri (1966), Ali in der Bektaschi-Dietung (1972), Kaygusuz Abdal (1981), Kaygusuz Abdal’ın Mensur Eserleri (1983), Kaygusuz Abdal Bibliyografyası (1983), Kaygusuz Abdal-Dilgüşâ (1989), Kaygusuz Abdal-Saraynâme (1989), Bazı Müesseselerimiz ve Şahsiyetler Etrafında Teşekkül Eden Millî Birlik-Millî Kültür (1991), Mutasavvıf Yunus Emre (1991), Zeynel Usul Baba-Hayatı Eserleri ve Edebî Şahsiyeti (1992), Mustafa Kemal Atatürk’de Millî Birlik ve Beraberlik (1996), Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi (1996), Eğitim Fakültelerinde Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bölümü ve Anabilim Dalları (1997), Kültürü’nde İpek Yolu (1997),  Hacı Bektaş Veli (1998), Türk  Abdal Musa Velâyetnâmesi (1999), Kaygusuz Abdal Menâkıbnâmesi (1999), Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı (1999), Hacı Bektaş Veli ve Makalat (2002), Ahmed Yesevî’nin Fakr-nâme’si Üzerine Bir İnceleme, Süleyman Hakim Ata’nın Bakırkan Kitabı Üzerine Bir İnceleme.

ÇEVİRİ: Greeks Murderer of Turks (1987), XIX. Yüzyılın Sonu ile XX. Yüzyılın Başında Türkiye’de Hilâfet’ten Cumhuriyet’e Geçiş (1989), Avusturalya Resmi Tarihinde Gelibolu (1996), Vidin Türkleri (Dil, Din ve Folklor) (1996), Balkanlarda Türkoloji Araştırmaları.

ORTAK KİTAP: Atatürk ve Millî Birlik (1987), Yunus Emre Hayatı-Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler (1990).

Ayrıca lise ve üniversiteliler için ders kitapları yazdı.

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör