Abdurrahman Elmalı

Tefsirci

Doğum
Eğitim
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

Tefsirci. 1958, Erzincan doğumlu. İlkokulu ve İmam Hatip Lisesini doğduğu yerde bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi (1982) mezunu. Paris Sorbonne Üniversitesinde doktora çalışması yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra Şanlıurfa Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak atandı (1989). İspanya’nın Kurtuba şehrindeki özel bir üniversitede seminerler verdi (1994-96). 1998’de doçent unvanını aldı.

ESERLERİ (İnceleme):

Kitabu’t-Teshil li Ulumi’t-Tenzil (İbn Cüzeyy el-kelbi el-Ğırnati’nin aynı adlı eserinin tefsirinin tahlili, 1998), Fahreddin er-Razi’de Esbab-ı Nüzul Değerlendirmesi (1998).

HAKKINDA: Prof. Dr. Yakup Çiçek-Bünyamin Açıkalın / Türkiye İlâhiyat Fakülteleri Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Biyografileri (2000). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör